CUPRINS

        PREFATA*.doc*.pdf*.ps
Cap. IModelul Jorgenson*.doc*.pdf*.ps
Cap. IIModelul Lesourne-Leban*.doc*.pdf*.ps
Cap. IIIModelul Dinamic al Firmei (Van Hilten)*.doc*.pdf*.ps
Cap. IVModelul Ludwig*.doc*.pdf*.ps
Cap. VModel Dinamic de Analiza a Activitatii Fara Imprumuturi si Granturi*.doc*.pdf*.ps
Cap. VIInfluenta Statului*.doc*.pdf*.ps
Cap. VIIInfluenta Taxelor pe Bunuri Capital, pe Dividende si pe Profituri Corporale asupra Politicii De Investitii De Dividende*.doc*.pdf*.ps
Cap. VIIIValoarea Prezenta Neta in Modelele Dinamice*.doc*.pdf*.ps
        BIBLIOGRAFIE*.doc*.pdf*.ps