PERSONALUL ACADEMIC AL CATEDREI DE CIBERNETICĂ ECONOMICĂ

A. Membrii de onoare ai catedrei

1. Prof.dr. LENNART HJALMARSSON

            Universitatea din Goteborg - Suedia

2. Prof. dr. BOLDUR GHEORGHEconsultant ştiinţific

3. Sf. sa Parintele Prof. CONSTANTIN GALERIU

            Facultatea de Teologie, Universitatea Bucuresti

B. Membrii catedrei

1.      Prof. univ. dr. Ţigănescu Eugen

2.      Prof. univ. dr. Dobre Ion

3.      Prof. univ. dr. Marin Dumitru

4.      Prof. univ. dr. Scarlat Emil

5.      Prof. univ. dr. Ciobanu Gheorghe

6.      Prof. univ. dr. Nica Vasile

7.      Prof. univ. dr. Oprescu Gheorghe

8.      Prof. univ. dr. Andrei Ana-Michaela

9.      Prof. univ. dr. Bădescu Adrian

10.  Prof. univ. dr. Ruxanda Gheorghe

11.  Prof. univ. dr. Păun Mihai

12.  Prof. univ. dr. Hartulari Carmen

13.  Prof. univ. dr. Spircu Liliana

14.  Conf. univ. dr. Dumitrescu Tudor

15.  Conf. univ. dr. Stancu Stelian

16.  Conf. univ. dr. Mărăcine Virginia

17.  Conf. univ. dr. Albu Crişan

18.  Conf. univ. dr. Galupa Angela

19.  Lect. univ. dr. Chiriţă Nora

20.  Conf. univ. dr. Roman Mihai

21.  Lect. univ. Mustaţă Floare

22.  Prof. univ. dr. Mitruţ Dorin

23.  Lect. univ. drd. Arsene Cătălin

24.  Asist. univ. drd. Gramatovici Sorina

25.  Prep. univ. drd. Fulga Andreea

26.  Asist. univ. drd. Horvat Laurenţiu

27.  Asist. univ. drd. Ciumara Roxana

28.  Prep. univ. drd. Florin George Maican

29.  Prep. univ. drd. Marinescu Daniela

30.  Prep. univ. drd. Păucă Mircea


1. Prof. univ. dr. ŢIGĂNESCU EUGEN - Şeful Catedrei de Cibernetică Economică

            Absolvent al Facultatii de Economie Generala, sectia Statistica, a ASE, promotia 1961; doctor în economie din 1973, specializarea Calcul Economic si Cibernetica Economica

            Discipline predate: Cercetari Operationale, Macroeconomie

            Domenii de interes stiintific: Analiza cantitativa macroeconomica si microeconomica

            Conducator de doctorat, în domeniul "Cibernetica si Statistica Economica"

            Poate fi contactat la:


2. Prof. univ. dr. DOBRE ION – Prodecanul Facultăţii CSIE

            Absolvent al Facultatii de Calcul economic si Cibernetica Economica; sectia Cibernetica Economica, promotia 1974. Doctor în economie, specializarea Cibernetica Economica din 1987.

            Discipline predate: Teoria deciziei si logica decizionala, Simularea proceselor economice, Teoria riscului si incertitudinii, Cercetari operationale.

            Domenii de interes stiintific: Modelarea proceselor si a fenomenelor economice, Conducerea optima a proceselor la nivel micro si macoeconomic, Fundamentarea deciziilor la nivel micro si macroeconomice în conditii de risc si incertitudine, Managementul riscului.

Conducator de doctorat, în domeniul "Cibernetica si Statistica Economica"

Poate fi contactat la: Curricullum Vitae

 Cursul “Simularea proceselor economice” ”Modelarea deciziilor economico-financiare”


3. Prof. univ. dr. MARIN DUMITRU

            Absolvent al Facultatii de Matematica-Mecanica, sectia Ecuatii Functionale, promotia1969 si al Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica promotia1979; doctor în economie din 1980, specializarea Cibernetica Economica.

            Discipline predate: Cibernetica economica, Microeconomie, Teoria echilibrului general, Teoria Contractelor, Economia bunurilor publice.

            Domenii de interes stiintific: Teoria sistemelor optimale, Conditii de existenta a echilibrului, Compararea echilibrelor, Economia informatiei, Analiza productivitatii si masurarea eficientei.

            Conducator de doctorat, în domeniul "Cibernetica si Statistica Economica"

            Poate fi contactat la:


4. Prof. univ. dr. SCARLAT EMIL

            Absolvent al primei promotii a sectiei de Cibernetica Economica în anul 1972. În anul 1979 absolva Facultatea de Matematica a Universitatii Bucuresti. Doctor în economie, specialitatea Cibernetica Economica din 1979.

            Preda disciplinele: Cibernetica Economica; Dinamica Economica, Gestiunea Politicilor Economice, Macroeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Modelare macroeconomica , Sisteme Suport pentru Decizii , Analiza politicilor economice.

            Conducator de doctorat, în domeniul "Cibernetica si Statistica Economica"

            Poate fi contactat la:


5. Prof. univ. dr. CIOBANU GHEORGHE

Absolvent al Facultatii de Matematica-Mecanica din cadrul Universitatii Bucuresti, promotia 1965. Doctor în matematica din anul 1978.

            Preda disciplina: Cercetari operationale cu aplicatii în economie.

            Domenii de interes siintific: Modelarea economica - matematica, Teoria ordonantarii, Programare în numere întregi,Teoria jocurilor si negocierii, Programarea operativa a productiei.   

Poate fi contactat la:


6. Prof. univ. dr. NICA VASILE

            Absolvent al Facultatii de Matematica-Mecanica, Universitatea Bucuresti, promotia1969.

            Doctor în matematici specialitatea Algebra Comutativa, 1984.

            Preda disciplina: Cercetari Operationale cu aplicatii în economie, si cel de Economii convexe.

            Domenii de interes: Programare liniara, Programare în numere întregi, Optimizare combinatoriala, Algebra comutativa.

            Poate fi contactat la:


7. Prof. univ. dr. OPRESCU GHEORGHE

            Absolvent al Facultatii de Matematica-Mecanica, Universitatea Bucuresti, promotia 1969, sectia Calculul Probabilitatilor si Statistica Matematica si al Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Ecomica, ASE, promotia 1976. Doctor în economie, specialitatea Cibernetica Economica, din anul1989.

            Preda disciplinele: Cibernetica Economica, Dinamica Economica, Microeconomie cantitativa, Matematici aplicate în economie.

            Domenii de interes stiintific: Cibernetica generala, Micro si macroeconomie cantitativa, Teoria dinamicii firmei, Teoria portofoliilor si dinamica pietelor de capital.

            Conducator de doctorat, în domeniul "Cibernetica si Statistica Economica"

            Poate fi contactat la:


8. Prof. univ. dr. ANDREI ANCA MICHAELA

            Absolventa a Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica, în 1972. Doctor în economie, specializarea Cibernetica Economica, din 1993.

            Preda disciplinele: Cibernetica Economica, Microeconomie, Teoria echilibrului general.

            Domenii de interes stiintific: Teoria sistemelor, Microeconomie, Modelarea proceselor bursiere.


9. Prof. univ. dr. BADESCU ADRIAN VICTOR

            Absolvent al Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica, sectia Cibernetica Economica, promotia 1973. Doctor în economie din 1996.

            Preda disciplinele: Analiza sistemelor, Cercetari operationale cu aplicatii în economie, Teoria deciziei si logica decizionala, Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Modelarea proceselor decizionale în conditii de risc si incertitudine, Metode, modele si tehnici de cuantificare si evaluare a resurselor, metode si modele ale analizei sistemelor.

 Poate fi contactat la:


10. Conf. univ. dr. RUXANDA GHEORGHE

            Absolvent al Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica, promotia 1975. Doctor în economie din anul 1994.

            Discipline predate: Microeconomie, Microeconomie avansata, Econometrie si analiza datelor, Analiza datelor si instrumente software specializate.

            Domenii de interes stiintific: Analiza datelor si tehnicile de recunoastere a formelor, Teoria riscului si incertitudinii în economie, Masurarea si cuantificarea în domeniul economico-social.

            Poate fi contactat la:


11. Conf. univ. dr. PAUN MIHAI

            Absolvent al Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica, sectia Cibernetica Economica, promotia 1972. Doctor în economie din 1994.

            Discipline predate: Analiza sistemelor, Cercetari operationale cu aplicatii în economie, Teoria deciziei si logica decizionala.

            Domenii de interes stiintific: Simularea proceselor economice, Microeconomie, Cercetari operationale, Analiza sistemelor, Sisteme integrate de conducere la nivel microeconomic.

 Poate fi contactat la:


12. Conf. univ. dr. HARTULARI CARMEN

            Absolventa a Facultatii de Automatica si Calculatoare, promotia 1969.Doctor în Cibernetica industriala din 1982.

            Discipline predate: Cercetari operationale, Analiza sistemelor, Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Optimizarea proceselor industriall economice, Analiza sistemelor microeconomice, Teoria ordonantarii, Analiza de sistem, Cercetari operationale.

Poate fi contactat la:


13. Conf. univ. dr. SPIRCU LILIANA

            Absolventa a Facultatii de Matematica-Mecanica, Universitatea Bucuresti, promotia1969 .Doctor în matematica specialitatea Matematica-Informatica din 1981.

            Discipline predate: Bazele ciberneticii Economice,Econometrie si analiza datelor.

            Domenii de interes stiintific: Modelarea fenomenelor economice.Tehnici de masurare a eficientei productive.

Poate fi contactat la:


14 Conf. univ. dr. DUMITRESCU TUDOR

Absolvent al facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti, sectia de Informatica, promotia 1979; doctor în economie din 1997, specializarea Probabilitati si Statistica Matematica.

            Discipline predate: Teoria echilibrului economic, Microeconomie, Matematici aplicate în economie.

            Domenii de interes stiintific: Teoria echilibrului, Microeconomie, Optimizarea neliniara, Teoria complementaritatii, Teoria jocurilor.

Poate fi contactat la:


15. Conf. univ. dr. STANCU STELIAN

            Absolvent al Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Cibernetica Economica, promotia 1991 si al Facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti. Doctor în economie specializarea "Cibernetica Economica" din 1996.

            Discipline predate: Cibernetica economica, Teoria echilibrului economic, Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Microeconomie, Macroeconomie, Modelarea deciziilor economico-financiare, teoria contractelor.

 Poate fi contactat la:


16. Conf. univ. dr. MARACINE VIRGINIA

            Absolventa a Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializare Informatica Economica, promotia 1990. Doctor în economie, specializarea Cibernetica Economica din 1997.

            Discipline predate: Cercetari operationale, Teoria Deciziei, Modelarea deciziilor firmei, Eficienta Microeconomica, Piata financiara si gestiunea portofoliilor

            Domenii de interes stiintific: Modelarea activitatii firmei, Adoptarea deciziilor optimale, Logistica activitatii firmei si a proceselor decizionale.

 Poate fi contactat la:

materiale curs   materiale seminar curs modelare


17. Lect. univ. dr. ALBU CRISAN

Absolvent al Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica, specializare Informatica Economica, promotia 1990. Doctor în Economie specializarea Cibernetica Economica din 1999.

            Discipline predate: Microeconomie, Cercetari operationale, Bazele înformaticii

            Domenii de interes stiintific: Microeconomie, Modelarea microeconomica, Cercetari Operationale.

 Poate fi contactat la:


18. Lect. univ. dr. GALUPA ANGELA

Absolventa a Facultatii de Matematica-Mecanica, promotia 1974; doctor în economie, specializarea Cibernetica Economica din 1999.

Discipline predate: Microeconomie, Economia bunurilor publice.

Domenii de interes stiintific: Modelarea microeconomica, Utilizarea eficienta a calculatorului în conducerea on-line a proceselor de fabricatie.

Poate fi contactat la:


19. Lect. univ. dr. CHIRITA NORA MONICA

            Absolventa a Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Cibernetica economica, promotia 1991; doctor în economie, specializarea Cibernetica economica din 1996.

            Discipline predate: Gestiunea politicilor Economice, Dinamica Economica, Cibernetica Economica.

            Domenii de interes stiintific: Modelarea microeconomica si macroeconomica, Analiza politicilor macroeconomice, Analiza sistemelor economice.

 Poate fi contactat la:


20. Conf. univ. dr. ROMAN MIHAI

            Absolvent al Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica economica, specializarea Cibernetica economica, promotia 1992 si a facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti, promotia 1998; doctor în economie, specializarea Cibernetica economica din 1997.

            Discipline predate: Cibernetica economica, Teoria jocurilor si a negocierii, Macroeconomie, Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Teoria jocurilor si a negocierii, Modelarea microeconomica si macroeconomica, Teoria dezechilibrelor economice.

Poate fi contactat la:

Curs - Jocuri si negocieri


21. Lect. univ. MUSTATA FLOARE

            Absolventa a Facultatii Matematica-Mecanica, sectia Calculul Probabilitatii si Statistica Matematica, promotia 1967. Doctorand în matematica, specialitatea Calculul Probabilitatilor.

            Discipline predate: Cercetari operationale cu aplicatii în economie, Simularea proceselor economice.

            Domenii de interes stiintific: Teoria grafelor , Programare dinamica, Teoria jocurilor strategice, Tehnici de simulare.

Poate fi contactat la:


22. Prof. univ. dr. MITRUŢ DORIN

Absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1990 şi al Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE-Bucureşti, promoţia 1997; doctorand în economie, specializarea Cibernetică Economică, din 1996.

Discipline predate: Cercetări operaţionale cu aplicaţii în economie, Cibernetică Economică

Domenii de interes ştiinţific: Cercetări Operaţionale cu aplicaţii în economie, Cibernetică Economică, Măsurarea eficienţei întreprinderilor, Reţele de calculatoare.

Poate fi contactat la: tel: 093.687647  sau  211.26.50 int. 325

Materiale de curs      Materiale seminar      Masterat      Pagina Web Personala


23. Lect. univ. drd. ARSENE CATALIN

Absolvent al facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti, promotia 1966; doctorand în matematica din 1996.

            Discipline predate: Cercetari operationale cu aplicatii în economie, Cibernetica Economica, Modelarea fenomenelor financiare

            Domenii de interes stiintific: Modelarea fenomenelor economico-financiare

Poate fi contactat la:


24. Asist. univ. drd. GRAMATOVICI SORINA

            Absolventa a facultatii de Matematica Mecanica a Universitatii Bucuresti, promotia 1993; doctorand în matematica din 1996, specializarea Probabilitati si Statistica Matematica.

            Discipline predate: Cercetari operationale cu aplicatii în economie, Simularea proceselor economice, Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Teoria grafelor, Teoria jocurilor strategice, Analiza functionala, Analiza convexa

Poate fi contactat la:


25. Prep. univ. drd. FULGA ANDREEA

Absolventa a Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Cibernetica Economica, promotia 1997; doctorand în economie, specializarea Cibernetica Economica din 1998.

            Discipline predate:Teoria Decizie, Analiza de Sistem, Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Analiza decizionala, Piata optiunilor, Microeconomie

Poate fi contactat la:


26. Asist. univ. drd. HORVAT LAURENŢIU

Absolvent al Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Cibernetica Economica, promotia 1997; doctorand în Cibernetica Economica din 1998.

Discipline predate: Cibernetica Economica, Bazele Ciberneticii Economice, Simularea proceselor economice

Domenii de interes stiintific: Teoria echilibrului economic, Microeconomie si Microeconomie avansata.

 Poate fi contactat la: tel: 092.379872  sau  211.26.50 int. 325


27. Asist. drd. CIUMARA ROXANA

            Absolventa a facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti, promotia 1996; master în matematica; doctoranda la specializarea Cibernetica economica din 1997.

            Discipline predate: Matematici actuariale, Cercetari operationale cu aplicatii în economie.

            Domenii de interes stiintific: Econometrie, Statistica, Optimizare Matematica, Calcul pentru eficienta si productivitate

Poate fi contactat la:


28.. Prep. drd. Florin George Maican

            Absolvent al facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, promotia 1999.

            Discipline predate: Cibernetica Economica, Microeconomie, Teoria Contractelor, Simulare etc.

            Domenii de interes stiintific: Economia Informatiei, Informatica.

Poate fi contactat la:


29. Prep. drd. MARINESCU DANIELA

Absolventa a Facultatii de Cibernetica, Statistica sI Informatica economica, specializarea Economie Matematica, promotia 1998; doctorand în Cibernetica economica din 1999.

            Discipline predate: Microeconomie.

            Domenii de interes stiintific: Microeconomie, Teoria echilibrului economic.

Poate fi contactat la:


30. Prep. drd. PAUCA MIRCEA

Absolvent al Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Cibernetica economica, promotia 1998; doctorand în Cibernetica Economica din 1998.

Discipline predate: Microeconomie, Simularea proceselor economice.        

Domenii de interes stiintific: Modelarea evolutionista în economie, Simularea multi-agent, Teoria jocurilor strategice.

Poate fi contactat la:


Inapoi la Pagina principala