Conf.dr. Mihai Roman - Jocuri si negocieri
 
Cuprins

 
 
Capitolul 1 - Introducere
Capitolul 2 - Jocuri statice in informatie completa
Capitolul 3 - Jocuri dinamice in informatie completa
Capitolul 4 - Jocuri statice in informatie incompleta
Capitolul 5 - Jocuri dinamice in informatie incompleta
Capitolul 6 - Teoria negocierilor
Capitolul 7 - Practica negocierilor
Capitolul 8 - Instrumente specifice negociatorilor
Capitolul 9 - Instrumente generale ale negocierii
Bibliografie