prof. univ. dr. Ion Dobre

Date personale

PRENUME Ion
NUME DOBRE
DATA NASTERII Octombrie, 12, 1949
LOCUL NASTERII com. Adincata, satul Patru Frati, jud. Ialomita, Romania
CETATENIA Roman
STAREA CIVILA Casatorit din 1976 cu Dobre Lili Florentina
COPII Dobre Octavia Elena, nascuta la 18 iulie 1979
PARINTII tatal - Dobre N. Tanase
  mama - Dobre Ioana
ADRESA SI TELEFONUL
  A:
  S: (401) 201.26.50 / 380
  Mobil:
  E-mail: dobrerio@inforec.ase.ro

Studii

In perioada 1957 - 1965 Scoala generala de 8 clase, Patru Frati
In perioada 1965 - 1969 Liceul teoretic Urziceni sectia reala, absolvit cu media 9 la examenul de bacalaureat.
In perioada 1969 - 1974 Facultatea de calcul economic si cibernetica economica, sectia Cibernetica Economica, absolvita cu media 10 la examenul de stat si cu media generala 9,34.
In perioada octombrie 1974 - februarie 1975 Cursurile serale postuniversitare intensive de limba engleza in cadrul Universitatii Bucuresti.
In perioada 1984 - 1988 Universitatea politici si de conducere.

Activitatea didactica

Grade didactice

Activitatea didactica a inceput la 15 iulie 1974, dupa absolvirea Facultatii de Calcul Economic si Cibernetica Economica, indeplinind in ASE, urmatoarele grade didactice:
• cercetator stiintific si cadru didactic asociat la Laboratoarele de cercetare ale Catedrei de Cibernetica Economica : 15.07.1974 - 15.02.1980;
• asistent universitar titular : 15.02.1980 - 15.02.1990;
• lector universitar titular : 15.02.1990 - 15.02.1993;
• conferentiar universitar titular : 15.02.1993 - 15.02.1996;
• profesor universitar titular din : 15.02.1996.

Discipline predate

a) pentru studenti :
• Programarea productiei;
• Cercetari operationale cu aplicatii in economie;
• Cibernetica economica;
• Programe aplicative;
• Proiecte economice;
• Avutie nationala;
• Statistici ramuri I (agricultura, silvicultura, mediu ecologic, comert interior, comert exterior)
• Teoria deciziei si logica decizionala;
• Simularea proceselor economice.
b) la invatamantul postuniversitar :
• Teoria riscului si incertitudinii la cursul : " Metode si tehnici de analiza a sistemelor social - economice"

Activitatea de cercetare stiintifica

Aceasta a cuprins studii, cercetari si elaborari de programe in urmatoarele domenii:
- analiza drumului critic cu resurse;
- PERT/COST;
- pachete de programe pentru rezolvarea problemelor de programare liniara cu o singura functie obiectiv si cu mai multe functii obiectiv;
- teoria firelor de asteptare;
- programarea operativa a productiei;
- tehnici de simulare a proceselor economice;
- metode statistico-matematice aplicate in economie si medicina;
- modele econometrice;
- modele de determinare a loturilor optime de fabricatie;
- cunoasterea sistemelor de calcul si a limbajelor de programare Fortran, Cobol, Pascal, Basic;
- modelare economico-matematica;
- prognoza macro si microeconomica;
- analiza, modelarea si prognoza dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial.
Activitatea de cercetare stiintifica pe baza de contract s-a materializat in elaborarea a 29 studii predate si acceptate favorabil de unitatile beneficiare (Vezi studii de cercetare).
Am participat cu peste 60 de comunicari la peste 45 de sesiuni stiintifice din tara si strainatate (Vezi Comunicari la manifestari stiintifice).
Am publicat 31 de articole in reviste de specialitate in tara si strainatate (Vezi articole).
Am participat la elaborarea a 8 cursuri universitare (Vezi cursuri universitare).
In decembrie 1987 am sustinut teza de doctorat cu titlul "Model de analiza si prognoza a dezvoltarii economice - sociale in profil teritorial " obtinand titlul de doctor in economie, specialtatea Calcul economic si Cibernetica economica.
 

Activitatea de productie

In cadrul contractelor, aceasta a cuprins urmatoarele lucrari mai importante:
- elaborarea de grafice coordonatoare pentru conducerea unor investitii in cadrul contractului cu I.P.U.C. Bucuresti;
- cercetari privind optimizarea programului de productie lunar al sectiei PENTACONTA in cadrul contractului cu intreprinderea Electromagnetica Bucuresti;
- programarea operativa a productiei la sectia Trefilare in cadrul contractului cu I.S Cimpia Turzii;
- programarea operativa a productiei la I.S.P.S. Buzau;
- sisteme informational decizionale de planificare, lansare, executie si urmarire a productiei goedezice si cartografice;
- modelarea planificarii aprovizionarii tehnico-materiale si dimensionarii stocurilor necesare fabricilor de Motoare si de Utilaj Complex din cadrul intreprinderii “23 August” Bucuresti;
- analiza si predictia comportamentului intrprinderilor mici si mijlocii in cadrul contractului cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
- evaluarea impactului informatiei incomplete si imperfecte asupra procesului decizional al firmei (Contract 1073 CNCSIS 2000)
 

Alte activitati

 • Am condus si conduc activitatea de intocmire a lucrarilor de licenta ale absolventilor Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica;
 • Am coordonat activitatea de cercetare stiintifica studenteasca;
 • Am coordonat activitatea de practica in productie a unor grupe de studenti de la specializarea Cibernetica economica;
 • Am facut parte din comisiile de sustinere a lucrarilor de licenta, din Comisiile de admitere pe facultate si din comisiile de sustinere a unoe examene, referate si a tezelor de doctorat;
 • Secreatar stiintific al cursului postuniversitar "Metode si tehnici de analiza a sistemelor social - economice" in perioada 1987 - 1997;
 • Director al cursului postuniversitar "Metode si tehnici de analiza a Sistemelor social - economice"
 • Documentare de specialitate in cadrul programului ERASMUS la Universitatea Orleans in anul 2001;
 • Conducator de doctoranzi incepand cu anul 2000 in specialitatea : Cibernetica si previziune economica;
 • Prodecan al Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica din decembrie 1999.
   

Cursuri universitare

 1. Boldur Gh., Ratiu Suciu C., Ciobanu Gh., Dobre I. - Probleme si aplicatii in economie ale analizei drumului critic,curs litografiat,ASE, 1977, 257 pag.
 2. Bulgaru M, Stoica Gh., Demetrescu M, Dobre I., Pistol Gh., Epure E., Baila Gh - Statistica agriculturii, silviculturii si circulatiei marfurilor Culegere de probleme practice, Curs litografiat, ASE, 1981, 265 pag.
 3. Odagescu I.,Ivan I., Nastase P.,Mihalca R., Dobre I. - Programe aplicative. Culegere de probleme, Lito ASE, Bucuresti, 1984, 431 pag.
 4. Bulgaru M.,Stoica G., Demetrescu M.C.,Dobre I., Antonescu C., Epure E., Pistol Gh., Stanciu M. Statistica ramuri neindustriale (Agricultura, silvicultura, ape, comert), Lito ASE, 1983, 245 pag.
 5. Dobre I., Mustata Fl. Simularea proceselor economice, Editura INFOREC, ISBN 973-97435-9-5, Bucuresti, 1996, 236 pag.
 6. Tiganescu E., Dobre I., Roman M. Macroeconomie. Decizii strategice, Editura ASE, Bucuresti, 2000, ISBN 973-9462-95-2, 254 pag.
 7. Dobre I., Badescu A., Irimiea C. Teoria deciziei. (Studii de caz), Editura Scripta, Bucuresti, 2000, ISBN 973-7161-97-9, 182 pag.
 8. Mustata Fl., Paun M., Dobre I. Simularea numerica a proceselor economice (aplicatii) Ed. ASE., Bucuresti, 2000.

Articole
 

 1. Stoica M.,Chira D., Ratiu Suciu C.,Dobre I. Simulating Inventory Stochastic Processes, in:Economic Computation and economic cybernetics studies and research, nr.2, 1976, pag.53-67
 2. M.Stoica, Camelia Ratiu Suciu, D. Chira, I. Dobre Simularea proceselor stohastice de strocare in "Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, vol. 2, 1976, pagina. 11-24
 3. Lenkei R.,Babes V.T, Buligescu V., Dobre I. Anti-polymerized albumin antibodies – a Test for the evaluation of hepatic function in HBs Ag-positive subjecte, in Revue Roumaine de Medecine (Virologie), Tome 27, Nr.4, 1976, pag. 246-252
 4. Lenkei R.,Babes V.T., Dan M.E., Mustea A., Dobre I. Correlations Between Anti-Albumin Antibodies and HBsAG in Hepatic Patients in: Jurnal of Medical Virology (SUA), vol.I,nr.1, 1977, pag. 29-34
 5. Boldur Gh.,Bancila I., Ratiu Suciu C.,Dumitrescu E., Dobre I. A Methodologie and Applied Approach of M.I.S. in Modern Trends in Cyberneetics and Systems, Springer Verlag, vol.2, 1977, pag.889-898
 6. Moraru I.,Lenkei A., Karlson A., Dan A. , Melencu M., Cristian R., Dobre I. Beta2 - microglobulin excretion and autoimmune phenomena in epidemic Balkan nephropathy in : Revue Roumanie de Medecine, (Interne Medecine), Vol.15, nr.4, 1977, pag.311-318
 7. Leukei R, Babes V.T, Mustea A., Dobre I. Deeper Insight into HBsAg - Anti-Albumin Antibody Correlations, in: Journal of Medical Virology, (SUA), Vol.4, 1979 pag.137-145
 8. Boldur Gh., Dobre I. Analiza si proiectarea sistemica a programarii si urmaririi productiei intr-o intreprindere de echipament electrotehnic ,in: Revista economica, nr.17,1979, pag. 5-7.
 9. Boldur Gh., Stoica M, Ratiu Suciu C., Dobre I. Prodution- programmierung einer einheit Fur elektrotechnische austattungen, Lucrarile Simpozionului Romano-German, Sisteme si modele cibernetico-economice, 1979, pag.123-131
 10. Boldur Gh.,Stoica M., Ratiu Suciu C., Dobre I, Hartulari C.,Patrascu C. Sistem cibernetic de programare si urmarire a productiei, AMC, vol.32, Editura tehnica, Bucuresti, 1980, pag.89-99
 11. Dobre I. Procedee de analiza multifactoriala aplicate in economie, referat in cadrul pregatirii doctoratului, ASE, Bucuresti, 1982, 55 pag.
 12. Dobre I. Model de prognoza a dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial, referat in cadrul pregatirii doctoratului, ASE, Bucuresti, 1982, 56 pag.
 13. Bulgaru M., Dobre I. Sistem de variabile ale unui model de dezvoltare economico-sociala teritoriala, in: Lucrarile celui de al IV-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Lito ASE Bucuresti,1983 pag. 9-14.
 14. Bulgaru M., Avram I., Gavrila I., Dobre I., Stanciu M., Roxin I., Smeureanu I. Simularea activitatii unei intreprinderi in sistem conversational in "Lucrarile celui de-al IV- lea Simpozion – Modelarea cibernetica a proceselor de productie", vol.I, Lito ASE, Bucuresti, 1983, pag.365-373
 15. Bulgaru M.,Stoica Gh., Antonescu C.,Stanciu M., Dobre I. Un model cibernetic de eficienta a irigatiilor in agricultura, in "Lucrarile celui de-al IV-lea Simpozion – Modelarea cibernetica a proceselor de productie", vol.I, Lito ASE, Bucuresti, 1983, pag.434-439
 16. Bulgaru M., Bacescu M.,Dobre I., Nastase P., Stanciu M., Smeureanu I.,Roxin I. Utilizarea calculatorului electronic in determinarea automata a efectelor perturbatiilor ce intervin in activitatea intreprinderilor simulate la disciplina Proiecte economice, in: Lucrarile celui de al V-lea Simpozion, Modelarea cibernetica a proceselor de productie, vol.II, ASE, 1984, pag.20-32
 17. Blaga I., Boldeanu D., Dobre I., Focsaneanu G., Stroe R. Modelling of Territorial Development Within the General Cybernetic System of National Economy, in: Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.2,1985, pag.5-14
 18. Blaga I., Boldeanu D., Dobre I., Focseneanu Gh., Stroe R. Modelarea dezvoltarii teritoriale in cadrul sistemului cibernetic general al economiei nationale, in Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, nr. 2, 1985, pag. 3-11
 19. Bulgaru M., Dobre I. Tipologii de dezvoltare economico-sociala si profil teritorial in: Aplicatiiale ciberneticii in productie si gestiune economica, Buletin de sinteze, nr.1.2, ASE, 1988, pag.26-32
 20. Stroe R., Dobre I. Model de optimizare a structurii productiei vegetale in conditiile irigarii, in Revista Romana de Statistica nr 8-9, 1990, pag.10-16
 21. Tiganescu E., Dobre I., Tomescu G., Fratila L. Model dinamic pentru previzionarea principalilor indicatori macroeconomici in perioada de tranzit, in : Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, nr.1, 2, 1996 , pag. 7- 11
 22. Tiganescu E., Dobre I., Tomescu G., Fratila L. Program de simulare a unui model de dinamica de previziune macroeconomica cu lag, Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, nr. 1-2, 1997, pag. 5-13.
 23. Dobre I., Dragatoiu Alina Cretu, Cretu Gh. Strategia investitionala a firmei FRANK RO in conditiile tranzitiei, in Ivestitiile si Relansarea Economica, Editura SEMNE, Bucuresti, 1996, pag. 168-174
 24. Ion Dobre, Nicoleta Irimiea Problema de transport cu restrictii mixte, Studii si cercetari de calcul economic si cibernetica economica, nr. 3/1997, pag. 15-28
 25. Dobre I., Fulga Andreea Algoritm de minimizarea timpului de asteptare a "n" produse pentru prelucrare pe "m" masini, in: Lucrarile simpozionului "Rolul statisticii in economia de piata", Lito ASE, Bucuresti, 1999, pag. 256-258
 26. Dobre Ion Algorithm of Minimising Time of Waiting for "n" Jobs for Prelucration on "m" Machins Jobs in Information Technology – The proceedings of The forth International Symposium on Economic Informatics, Inforec Bucuresti, 1999 pag. 588-591.
 27. Dobre Ion, Paunescu Ion Possible Solutions for Team Decision Problems in Bulletins for Applied & Computer Mathematics (Bam-1658/ ’99, LXXXVIII) Pamm – Centre Budapest, 1999,pag. 239-246.
 28. Dobre Ion, Paunescu Ion O panorama de concepte, modele si instrumente pentru managementul strategic, In “Eficientaa, egalitate, etica in Romania mileniului trei”, Editura Ecran Magazin, Brasov, 2000, ISBN 973-9240-86-0, pag. 146-152
 29. Dobre Ion, Paunescu Ion Model de fundamentare a deciziei de grup bazat pe estimatiile expertilor in : Eficienta, Egalitate, Etica, Editura ECRAN Magazin, Brasov, 2000, pg. 50-56
 30. Dobre Ion, Paunescu Ion A general model for determining the evolution trajectory of an economic system by means of simulation, Lucrarile Conferintei Nationale "Transferul de Cunostiinte Stiintifice" K.T. '99, Societatea Ateneul Roman, Bucuresti, 2000, pag. 74-77
 31. Dobre Ion, Paunescu Ion The decision of strategy for a homogeneous strategic unity Information Society, The proceedings of the International Symposium on economic informatics may 2001, Editura Economica, Bucuresti, 2001.
   

Studii de cercetare stiintifica teoretica si aplicativa
 

 1. Boldur, Gh. Bancila, I Dobre, I. Grafice ADC coordonatoare de conducere a activitatii de cercetare si proiectare la IPUC, Laboratoarele Catedrei de Cibernetica economica, (LCCE) - Bucuresti, 1975 , 80 pag.;
 2. Boldur, Gh., Ratiu Suciu Camelia, Dobre, I. Esalonarea la nivel de saptamana a planului lunar de productie al sectiei Pentaconta – asamblari, din cadrul uzinelor “Electromagnetica”, prin metoda drumului critic, LCCE, 1975, 140 pag.;
 3. Boldur, Gh., Ratiu Suciu Camelia, Stoica, M., Dobre, I. Elaborarea planului lunar de productie cu actualizare saptamanala – Sectia Pentaconta – intreprinderea “Electromagnetica”, LCCE, Bucuresti, 1976, 150 pag.;
 4. Boldur, Gh. Ratiu Suciu Camelia Stoica, M., Dobre, I. Metodologie de implementare a sistemului de programare a productiei la sectia Pentaconta – asamblari - la intreprinderea “Electromagnetica” LCCE – Bucuresti, 1977, 250 pag.;
 5. Boldur, Gh. Ciobanu, Gh., Ratiu Suciu Camelia, Dobre, I. Programarea operativa a productiei- Studiu cadru la I.S.Campia Turzii, LCCE, Bucuresti, 1977, 120 pag.;
 6. Dumitru, V., Ratiu Suciu Camelia, Spircu Liliana, Dobre Ion Programarea si urmarirea operativa a productiei la sectiile “Fabricatie sarma si Produse sarma” de la ISPS Buzau Analiza situatii existente - LCCE, Bucuresti; martie 1978, 200 pag.,
 7. Bulgaru M., Boldur Gh., Dobre Ion Studiu privind metodologia de elaborare a analizelor si propunerilor privind stadiul actual al metodelor economico-matematice si a tehnicilor de calcul pentru procesele de conducere, planificare, decontare, control si analiza a productiei geodezice si cartografice, LCCE, Bucuresti,1978, 400 pag. ;
 8. Bulgaru M., Boldur Gh., Dobre Ion Stadiul actual al sistemului informational de planificare, lansare, executie si urmarire a productiei geodezice si cartografice, precum si proiectarea noului sistem .Aprecieri privind lucrarea elaborata de beneficiar, LCCE, Bucuresti – 1978, 250 pag.;
 9. Dumitru V., Spircu Liliana, Dobre Ion Prelucrari statisitice pentru optimizare si decizie la ISPS Buzau - Studiu de analiza si proiectare, LCCE, Bucuresti – 1978, 130 pag.;
 10. Dumitru V., Spircu Liliana, Dobre Ion Prelucrari statistice pentru optimizare si decizie la ISPS Buzau. - Documentatia de prezentare, realizare si utilizare a sistemului de programe pentru prelucrari statistice, LCCE, Bucuresti, 1978, 250 pag.;
 11. Bulgaru M., Boldur Gh., Dobre I. Catalogul de notiuni de baza si indicatori tehnico-economici necesari productiei geodezice si cartografice, vol.I si vol.II, LCCE, Bucuresti, 1978, 450 pag. ;
 12. Dobre Ion Programarea si urmarirea productiei in Sectia Pentaconta – Intreprinderea “Electromagnetica”- Aplicatii efectuate in anul 1978 –1979, LCCE, Bucuresti, 1971, 350 pag.;
 13. Dumitru V., Spircu Liliana, Luban Florica, Dobre Ion Programarea si urmarirea operativa a productiei in sectiile “Fabricatie sarma si produse sarma”la ISPS Buzau Proiectul sistemului informatic pentru Programarea productiei – LCCE, Bucuresti, 1979 ,256 pag.;
 14. Dobre Ion Tendinte ce se desprind din activitatea economica a organizatiilor de constructii montaj, INCERC, 1979, 120 pag.;
 15. Dumitru V., Luban Florica, Spircu Liliana, Dobre Ion Subsistem informatic pentru repartizarea programului de fabricatie pe grupe de utilaje si pentru ordonantarea in timp la atelierul Electrozi - ISPS Buzau, ASE, LCCE, Bucuresti, 1979, 180 pag. ;
 16. Ratiu Suciu Camelia, Romanu Ion, Dobre Ion Planificarea aprovizionarii tehnico-materiale si dimensionarea stocurilor necesare Fabricii de motoare – Intreprinderea “23 August”-Bucuresti. Studiu de analiza de sistem informational-decizionala, ASE Bucuresti, 1982, 320 pag.;
 17. Ratiu Suciu Camelia, Romanu Ion, Dobre Ion Planificarea aprovizionarii tehnico-materiale si dimensionarea stocurilor necesare Fabricii de motoare – Intreprinderea “23 August”-Bucuresti. Proiect de sistem informatic, ASE, Bucuresti,1983, 210 pag.;
 18. Ratiu Suciu Camelia, Romanu Ion, Dobre Ion Planificarea aprovizionarii tehnico-materiale si dimensionarea stocurilor necesare Fabricii de motoare – Intreprinderea “23 August”-Bucuresti. Aplicatii informatice, ASE, Bucuresti, 1984, 315 pag.;
 19. Ratiu Suciu Camelia, Romanu Ion, Dobre Ion Planificarea si urmarirea aprovizionarii tehnico-materiale la Fabrica de Utilaj Complex – Intreprinderea "23 August" Bucuresti.-Studiu de analiza de sistem informational-decizionala, ASE, Bucuresti,1985, 420 pag;
 20. Ratiu Suciu Camelia, Romanu Ion, Dobre Ion Planificarea si urmarirea aprovizionarii tehnico-materiale la Fabrica de Utilaj Complex – Intreprinderea “23 August” Bucuresti.Aplicatii informatice, ASE, Bucuresti, 1987, 467 pag.;
 21. Tiganescu E., Dobre I., Spircu L., Oprescu Gh., Mitrut D., Irimia C Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei).Studiu preliminar privind modelarea fenomenelor economice la nivel microeconomic, ASE, Bucuresti, 1996, 180 pag.;
 22. Tiganescu E., Spircu L., Oprescu Gh., DobreI., Mitrut D., Irimiea C.
  Metode de analiza si predictie a compartamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei). Diagnoza financiara a modelelor de comportament a intreprinderilor, ASE, Bucuresti, 1997, 150 pag.;
 23. Tiganescu E., Spircu L. Oprescu Gh., Dobre I., Mitrut D., Irimiea C. Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei).Studiu de caz privind diagnoza financiara a intreprinderilor, ASE, Bucuresti, 1997, 186 pag.;
 24. Tiganescu E., Spircu L. Oprescu Gh., Dobre I., Mitrut D., Irimiea C. Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei). Proiectarea si constituirea unei baze de date continand informatii financiar contabile pentru intreprinderi, ASE, Bucuresti, 1998, 98 pag.;
 25. Tiganescu E., Dobre I., Spircu L., Oprescu Gh., Mitrut D., Galupa A. Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei). Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in mediu cert, ASE Bucuresti, 1999, 90 pag.
 26. Tiganescu E., Dobre I., Spircu L., Munteanu M., Mitrut D., Galupa A. Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei). Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in mediu incert si riscant, ASE Bucuresti, 1999, 78 pag.
 27. Tiganescu E., Dobre I., Spircu L., Oprescu Gh., Mitrut D., Galupa A. Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei). Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in mediu cert, ASE Bucuresti, 1999, 90 pag.
 28. Tiganescu E., Dobre I., Spircu L., Munteanu M., Mitrut D., Galupa A. Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei). Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in mediu incert si riscant, ASE Bucuresti, 1999, 78 pag.
 29. Badescu A., Dobre I., s.a. Evaluarea impactului informatiei incomplete si imperfecte asupra procesului decizional al firmei, faza: Modelarea deciziilor firmei in medii riscante si incerte.ASE, Bucuresti, 2000 (Contract 1073 CNCSIS/2000), 100 pagini.
   

Comunicari la manifestari stiintifice organizate in tara si strainatate
 

 1. "Aplicatii ale simularii in A.D.C.", Al II-lea Colocviu de Cercetari operationale , Craiova, 7-8 decembrie 1974;
 2. "Utilizarea analizei factoriale in cercetarea fenomenelor sociale", Conferinta de modelare a proceselor sociale, Academia Romana, Bucuresti, 12-16 mai 1975 (in colaborare);
 3. "Anti-polymerized albumin antibodies (AAA) in asymptomatic HBsAg carriers", The V-th National Symposium of Immunology, Moneasa, mai 1975 (in colaborare);
 4. "A Methodologic and Applied Approach of MIS", Al III-lea Congres International de Cibernetica si Sisteme, Bucuresti, 25-29 august, 1975 (in colaborare);
 5. "Posibilitati de utilizare a ADC/RESURSE in programarea operativa a productiei", Simpozionul privind Aplicatii ale metodelor matematice in economie si tehnica, Timisoara, 5-7 mai 1977;
 6. "Dinamica anticorpilor anti-albumina la cirotici splenectomizati", A VI-a reuniune nationala de imunologie, Academiei de Stiinte Medicale, Craiova, 22-23 aprilie 1977 (in colaborare);
 7. "Model de determinare dinamica a loturilor economice de fabricatie in probleme de ordonantare", Sesiunea de Comunicari Stiintifice consacrata centenarului independentei, S.S.M., Bucuresti, 3-4 sept.1977 (in colaborare);
 8. "Sistem cibernetic de programare si urmarire a productiei", Simpozionul de "Ingineria sistemelor si cibernetica industriala", I.P.B. Bucuresti, 4-6 noiembrie 1977 (in colaborare);
 9. "Produktion - programmierung einer einheit fur elektrotechnische austattungen", Simpozionul Romano-german "Sisteme si modele cibernetico-economice", ASE, Bucuresti, 21-28 mai 1979 (in colaborare);
 10. "Sistem de programare operativa a productiei in industria constructoare de masini", Consfatuirea cu schimb de experienta in informatica, organizata de centrele de calcul universitare, Tirgu-Jiu, 30 iulie-4 august 1979 (in colaborare);
 11. "Proiect de prelucrare statistica a datelor multidimensionale", Sesiunea stiintifica "Perfectionarea metodelor de prelucrare a datelor statistice", D.C.S., Bucuresti, 16-17 martie 1979 (in colaborare);
 12. "Aplicarea metodelor de analiza multicriteriala in studierea nivelului dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial", Sesiunea stiintifica "Perfectionarea metodelor de prelucrare a datelor statistice", D.C.S., Bucuresti, 15-17 martie 1979;
 13. "Analiza factoriala utilizata in studiul dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial", Consfatuirea stiintifica din 25-27 octombrie 1979, DCS-ASE, Bucuresti;
 14. "Sistem informatic pentru repartizarea programului de fabricatie pe grupe de utilaj si pentru ordonantarea in timp la o sectie de electrozi de sudura", Sesiunea stiintifica "Perfectionarea sistemului informatic statistic si consecintele sale in perfectionarea si organizarea conducerii micro si macroeconomice, DCS, Bucuresti, 26-28 martie 1980 (in colaborare);
 15. "Sistem de programare si urmarire a productiei in sectia PENTACONTA - Electromagnetica", Simpozionul "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", ASE-LCCE, Bucuresti, 29-31 mai 1980 (in colaborare);
 16. "Determinarea structurii optime a planului lunar de productie in fabrica CTA-Crossbar-Pentaconta din IEM", Sesiunea de comunicari tehnico-economice organizata cu ocazia semicentenarului Telefoniei romanesti, IEM, Bucuresti, 20-21 noiembrie 1980 (in colaborare);
 17. "Unele probleme privind optimizarea consumului de resurse energetice", Simpozionul "Conservarea energiei si cooperarea internationala", ASE, Bucuresti, 24-26 martie 1981 (in colaborare);
 18. "Indicatori de echilibru si reglare a cererii si ofertei de mijloace de productie", Simpozionul "Perfectionarea conducerii, organizarii si planificarii in industrie, constructii si transporturi in conditiile actualului mecanism economic", ASE, Bucuresti, 3-4 decembrie 1982 (in colaborare);
 19. "Model de optimizare a planului de productie al sectiei Pentaconta-Electromagnetica", Sesiunea stiintifica "Cresterea eficientei economice, componenta esentiala a unei noi calitati a activitatii", ASE, Bucuresti, 15-16 aprilie 1982;
 20. "Tipologii teritoriale ale avutiei nationale", Sesiunea stiintifica "Avutia nationala si dezvoltarea economico-sociala a Romaniei", Academia Romana - ASE, Bucuresti, 14-16 oct.1982;
 21. "Metode de optimizare a planului anual al unei unitati industriale", Sesiunea de comunicari stiintifice, ASE-PCE, Bucuresti, 13 dec.1982 (in colaborare);
 22. "Sistem de variabile ale unui model de dezvoltare economico-sociala teritoriala", Al IV-lea Simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Academia Romana, ASE-ICCI, Bucuresti, 26-28 mai 1983 (in colaborare);
 23. "Un model cibernetic de eficienta a irigatiilor in agricultura", Al IV-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Academia Romana, ASE-ICCI, Bucuresti, 26-28 mai 1983 (in colaborare);
 24. "Simularea activitatii unei intreprinderi in sistem conversational", Al IV-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Academia Romana, ASE-ICCI, Bucuresti, 26-28 mai 1983 (in colaborare);
 25. "Model de simulare a dezvoltarii economico-sociale a unei zone", A doua Conferinta Nationala de Cibernetica, Academia Romana, ASE-ICCI, Bucuresti, 5-8 octombrie 1983 (in colaborare);
 26. "Sistemul de indicatori care caracterizeaza eficienta economica a irigatiilor si probleme ale metodologiei lor de calcul", Consfatuirea stiintifica privind Perfectionarea sistemului informational statistic, DCS-ASE, Bucuresti, 17-19 mai 1984 (in colaborare);
 27. "Model de prognoza prin simulare a dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial", Consfatuirea stiintifica privind Perfectionarea sistemului informational statistic, DCS-ASE, Bucuresti, 17-19 mai 1984 (in colaborare);
 28. "Algoritm de ierarhizare a judetelor dupa nivelul lor de dezvoltare economico-sociala", Sesiunea stiintifica privind "Perfectionarea activitatii de statistica" , DCS-ASE, Bucuresti, 20-22 dec.1984 (in colaborare);
 29. "Unele probleme de optimizare a irigatiilor", Al V-lea Simpozion privind "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Academia Romana-ASE-ICCI, Bucuresti, 14-16 iunie 1984 (in colaborare);
 30. "Utilizarea calculatorului electronic in determinarea automata a efectelor perturbatiilor ce intervin in activitatea intreprinderilor simulate la disciplina Proiecte economice", Al V-lea simpozion privind "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Academia Romana-ASE-ICCI, Bucuresti, 14-16 iunie 1984 (in colaborare);
 31. "Modelarea dezvoltarii teritoriale in cadrul sistemului cibernetic general al economiei nationale in cincinalul 1986-1990", Sesiunea stiintifica, ASE, Bucuresti, 23 oct.1984 (in colaborare);
 32. "Modele de alocare a resurselor intr-un sistem cibernetico-economic", Sesiunea stiintifica privind "Pregatirea si utilizarea fortei de munca", Universitatea din Galati-ICE, Galati, 26-28 oct.1984 (in colaborare);
 33. "Unele probleme de eficienta a investitiilor in irigatii cu implicatii asupra obtinerii de productii sigure, inalte si stabile", Simpozionul "Cresterea eficientei, componenta esentiala a unei calitati a activitatii economice", ASE, Bucuresti, 17-18 dec.1984 (in colaborare);.
 34. "Model de determinare a strategiei optime de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial", Al VI-lea simpozion "Aplicatii ale ciberneticii, informaticii si statisticii in organizarea, conducerea si gestiunea economica a productiei", Academia Romana-ASE-DCS, Bucuresti, 16-18 mai 1985 (in colaborare);.
 35. "Model de optimizare a cererii si ofertei de mijloace de productie la nivel macroeconomic", Al VI-lea Simpozion "Aplicatii ale ciberneticii, informaticii si statisticii in organizarea, conducerea si gestiunea economica a productiei", Academia Romana-ASE-DCS, Bucuresti, 16-18 mai 1985 (in colaborare);
 36. "Model de determinare a decalajelor economico-sociale interzonale", Al VII-lea simpozion "Aplicatii ale ciberneticii si informaticii in productie si in gestiunea economia", Academia Romana-ASE, Bucuresti, 28-29 aprilie 1986;
 37. "Registrul national cadastral - baza informationala unica a satului romanesc", Al IX-lea Congres national de geagrafie a populatiei si a asezarilor urbane din Romania", Cimpulung Moldovenesc, 26-28 septembrie 1986;.
 38. "Tipologii de dezvoltare economico-sociala in profil teritorial", Simpozionul "Aplicatii ale ciberneticii si informaticii in productie si in gestiunea economica", Academia Romana-ASE, Bucuresti, 13-14 octombrie 1988;
 39. "Model de prognoza a dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial", Simpozionul "Aplicatii ale ciberneticii si informaticii in productie si in gestiunea economica", Academia Romana-ASE, Bucuresti,13-14 octombrie 1988;
 40. "Model de optimizare a productiei agricole in conditiile irigarii", Consfatuirea stiintifica privind perfectionarea continua a activitatii statistice, DCS-ASE, Bucuresti, 12-13 mai 1989 (in colaborare);
 41. "Sistem de indicatori ai dezvoltarii economico-sociale in profil teritorial", Consfatuirea stiintifica privind perfectionarea continua a activitatii statistice, DCS-ASE, Bucuresti, 12-13 mai 1989 (in colaborare);
 42. "Modele si tipologii ale dezvoltarii teritoriale", Al X-lea Colocviu de geagrafia populatiei si asezarilor urbane, Calarasi, 27-29 octombrie 1989 (in colaborare);
 43. "Variante de evolutie a principalilor indicatori de dezvoltare economico-sociala a Romaniei pana in anul 2000", Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema "Demersul prospectiv in etapa actuala", Institutul de Prognoza Economica, 11-12 noiembrie 1993;
 44. "Strategii de evolutie a unei firme de calculatoare pe piata romaneasca", Simpozionul "Management inovativ si tehnologie" organizat in cadrul proiectului "TRANSFER-RO" din programul "TEMPUS" al Comisiei Pietei Comune, Bucuresti 1994;
 45. "Model dinamic de prognoza prin simulare al dezvoltarii economico-sociale", Simpozionul international ‘Investitiile si relansarea economica", Bucuresti, 26-27 mai 1995;
 46. "Strategii investitionale ale firmei FRANK RO in conditiile tranzitiei", Simpozionul international "Investitiile si relansarea economica", Bucuresti 26-27 mai 1995.
 47. "Construirea unui portofoliu de titluri eficient", Simpozion jubiliar “30 de ani de invatamant superior economic la Craiova”, Craiova, 18-19 octombrie 1996.
 48. "Model de construire a unui portofoliu de titluri eficient", a VII-a Conferinta Nationala de cibernetica, Bucuresti, 27-29 noiembrie 1996.
 49. "Evaluarea riscului in managementul portofoliului", Simpozionul "30 de ani de Invatamant Superior in Cibernetica Economica", 21-22 noiembrie 1997, ASE, Bucuresti.
 50. "Procedee de fundamentare a deciziilor de grup", Simpozionul "Rolul statisticii in economia de piata", Bucuresti, 19 martie 1999.
 51. "Algoritm de minimizare a timpului de asteptare a "n" produse pentru prelucrarea pe "n" masini", Simpozionul "Rolul statisticii in economia de piata", Bucuresti, 19 martie, 1999 (pg. 256-258).
 52. "Algorithm of Minimisting Time of Waiting for "n" Jobs for Prelucration on "n" Machins Jobs", The fourth International Symposium on Economic Informatics, Bucuresti, mai, 6-8, 1999.
 53. "Possible Solutions for Team Decision Problems", the PAMM ‘s Annal Conference Balatonalmadi, 13th –16th may 1999.
 54. "Un model general pentru determinarea evolutiei traiectoriei unui sistem economic prin simulare, " Conferinta Nationala "Transferul de Cunostiinte Stiintifice " K.T. '99, Bucuresti, 3-4 august 1999
 55. "O panorama de concepte, modele si instrumente pentru managementul strategic", A V-a Conferinta de Comunicari stiintifice, organizata de Fundatia “Romania de Maine”, Brasov, dec., 1999.
 56. "Model de fundamentare a deciziei de grup bazat pe estimatiile expertilor. ", A VII - a Conferinta de comunicari stiintifice organizate de Fundatia "Romania de Maine", Brasov, 14 Decembrie 2000.
 57. "An econometric model for underlying regional development strategies in Romania", 40th Congression of the European Reglanal science Association, Barcelona, 29th August - September, 2000
 58. "Model de fundamentarea deciziilor de grup." Congresul Academiei de Cibernetica "Stefan Odobleja", Tendinte in dezvoltarea aplicatiilor ciberneticii, Baile Felix, 29-31 Martie 2001.
 59. "Scenarii privind evolutia ratei somajului in profil regional in Romania" , Primul Simpozion National al Asociatiei Romane de Stiinte Regionale, Bucuresti 25-26 aprilie 2001.
 60. "The decizion of strategy for a hemageneous strategic Unity." The fifth International Symposium on economic informatics, may 2001.
Date personale
Studii
Activitatea didactică
Activitatea de cercetare
Activitatea de producţie
Alte activitati
Cursuri universitare
Articole
Studii de cercetare
Comunicări ştiinţifice