CUPRINS

Cap. IModelarea matematică. Rolul ei în cercetarea operațională*.doc*.pdf*.ps
      1.Cercetarea operațională și disciplinele înruditepag. 9
      2.Rolul modelării în cercetarea operaționalăpag. 12
Cap. IIProgramarea liniară*.doc*.pdf*.ps
      1.Prezentare generalăpag. 21
      2.Programarea matematicăpag. 24
      3.Problema de programare liniarăpag. 26
      4.Forma conică și forma standard a unei probleme de programare liniarăpag. 26
      5.Rezolvarea problemei de programare liniarăpag. 28
      6.Fundamentarea matematică a algoritmului simplexpag. 32
      7.Algoritmul simplexpag. 37
      8.Determinarea unei soluții de bază admisibile de startpag. 42
      9.Algoritmul simplex în două fazepag. 43
      10.Metoda bazei artificiale (metoda penalizării)pag. 44
      11.Variante ale algoritmului simplexpag. 47
            11.1.Algoritmul simplex dualpag. 47
            11.2.Forma secundarăpag. 48
            11.3.Forma revizuită a algoritmului simplexpag. 50
      12.Problema duală    *.doc    *.pdf    *.pspag. 54
      13.Reoptimizare    *.doc    *.pdf    *.pspag. 68
      14.Parametrizare    *.doc    *.pdf    *.pspag. 82
      15.Problema clasică de transport    *.doc    *.pdf    *.pspag. 92
      16.Rezolvarea problemei de transportpag. 95
      17.Variante ale problemei de transportpag. 100
            17.1.Cu rute blocatepag. 100
            17.2.Cu puncte intermediarepag. 100
            17.3.Problema afectăriipag. 100
            17.4.Problema încărcării utilajelorpag. 101
            17.5.Problema de transport a lui Koopmanspag. 102
Cap. IIIElemente de teoria grafurilor*.doc*.pdf*.ps
      1.Noțiuni generalepag. 111
      2.Moduri de reprezentare ale unui grafpag. 112
      3.Concepte de bază ale teoriei grafurilorpag. 113
      4.Găsirea drumurilor într-un graf orientatpag. 114
      5.Arbori. Problema arborelui de valoare optimăpag. 118
            5.1.Noțiunea de arborepag. 118
            5.2.Algoritmi pentru găsirea arborelui de valoare optimăpag. 119
                  A.Algoritmul lui Kruskalpag. 119
                  B.Algoritmul lui Sollinpag. 120
                  C.O variantă a algoritmului lui Kruskalpag. 120
      6.Cuplajul a două mulțimi disjuncte. Probleme de afectare (de repartiție)pag. 124
            Algoritmul ungarpag. 125
      7.Drumuri și circuite hamiltonienepag. 130
            Determinarea drumurilor hamiltonienepag. 130
                  A.Algoritmul lui Foulkespag. 130
                  B.Algoritmul lui Chen pentru determinarea drumurilor hamiltoniene în grafuri fără circuitepag. 131
                  C.Algoritmul lui Kaufmannpag. 132
                  D.Un algoritm bazat pe algoritmul ungarpag. 133
      8.Drumuri optime într-un grafpag. 135
            Algoritmi de găsire a drumului optimpag. 136
                  A.Algoritmul Bellman - Kalabapag. 136
                  B.Algoritmul Ford simplificatpag. 138
                  C.Algoritmul Ford generalizatpag. 140
                  D.Algoritmul Dijkstrapag. 141
      9.Rețele de transportpag. 143
            Algoritmul Ford-Fulkersonpag. 146
Cap. IVTeoria ordonanțării*.doc*.pdf*.ps
      1.Modele de analiză a drumului critic (ADC)pag. 156
            A.Metoda CPM (Critical Path Method)pag. 157
            B.Metoda MPM (Metro Potential Method)pag. 166
      2.Grafuri ADC integrate și condensatepag. 170
      3.Actualizarea grafelor ADCpag. 173
      4.Optimizări cost-duratăpag. 173
      5.Graficul Ganttpag. 176
      6.Analiza resurselorpag. 178
            A.Problema alocării resurselorpag. 178
            B.Problema nivelării resurselorpag. 180
      7.Metoda PERTpag. 181
Cap. VGestiunea stocurilor*.doc*.pdf*.ps
      1.Introducere în problematica stocurilorpag. 191
            1.1.Stocurile într-un sistem de producțiepag. 191
            1.2.Importanța stocurilor în procesul de producțiepag. 192
            1.3.Tipuri de stocuripag. 193
            1.4.Obiective și rezultate ale gestiunii științifice a stocurilorpag. 193
            1.5.Elementele principale ale unui proces de stocarepag. 194
      2.Modele de gestiune a stocurilorpag. 191
            2.1.Modelul Willsonpag. 197
            2.2.Modelul Willson cu ruptură de stocpag. 200
            2.3.Generalizări ale modelului Willsonpag. 204
            2.4.Model de producție - stocarepag. 205
            2.5.Model de gestiune cu prețuri de achiziție sau cu cheltuieli de producție variabilepag. 207
            2.6.Modele de gestiune cu cerere aleatoarepag. 209
      3.Modalități practice de aplicare a modelelor teoreticepag. 212
            3.1.Modelul S-spag. 212
            3.2.Metoda A.B.C.pag. 213
            3.3.Strategia IMPACTpag. 215
BIBLIOGRAFIEpag. 221*.doc*.pdf*.ps
u