Facultatea C.S.I.E.

Catedra de Cibernetica Economica

 

 

Analiza si modelarea sistemelor economice

Tematica pentru Studii aprofundate

la profilulEconomie cantitativa

2002

 

I. Microeconomie   - obligatorie

1.      Comportamentul consumatorului.

2.      Comportamentul firmei.

3.      Piata, structura si mecanismele ei.

4.      Piata concurentiala perfecta.

5.      Piata de monopol, oligopol si monopson.

6.      Echilibrul general: concepte si analiza.

 

II. “MacroeconomiesauMatematici financiare si actuariale

2.1. Macroeconomie

1.      Sistemul economiei nationale. Indicatori sintetici; sistemul conturilor nationale.

2.      Cererea si oferta agregata. Modele ale functionarii pietei de echilibru.

3.      Sistemul economiei reale: modele de determinare a venitului / outputului.

4.      Teorii si modele ale consumului agregat.

5.      Sistemul economiei monetare: cererea si oferta de bani.

6.      Echilibrul economiei nationale; modele IS-LM si AD-AS.

7.      Inflatia si somajul. Modele ale economiilor inflationiste.

8.      Dinamica macroeconomica; teoria si modele ale ciclurilor si ale cresterii economice.

9.      Macroeconomie internationala: echilibrul si dinamica economiilor deschise.

10.  Politici macroeconomice orientate spre cerere. Politici monetare si fiscale.

 

2.2. Matematici financiale si actuariale

1.      Dobanda si suma finala.

2.      Valoarea actuala, scont, echivalenta.

3.      Plati esalonate. Rambursarea creditelor.

4.      Durata de viata.

5.      Asigurari individuale si asigurarea pe grupe de persoane.

6.      Rezerva matematica.

7.      Riscuri competitive.

8.      Modele generale de asigurare.

9.      Asigurari colective.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Microeconomie

 

1.      Marin D., Hjalmarson L.,

     Scarlat E., Tiganescu E.,

     Oprescu Gh., Andrei Anca

Microeconomie o abordare cantitativa.

 Ed. Omnia, Brasov, 1995

2.      Marin D., Faghiura G.,

     Andrei Anca

Teoria echilibrului general.

Ed. Lito A.S.E., Bucuresti, 1993

3.      Marin D., Ruxanda Gh.,

     Oprescu Gh., Andrei Anca

Microeconomie, vol 1.

Ed. A.S.E., Bucuresti, 1998

4.  Stancu S., Andrei T.,

Microeconomieteorie si aplicatii.

Ed. All, Bucuresti, 1997

5.  Picard P.,

Elements de microeconomie.

Ed. Montetisestier, Paris, 1990

7.      Mas-Collel A.,

     Whinston MD

Microeconomic Theory.

Oxford Univ. Press, 1995

 

2.1. Macroeconomie

 

 

1.  Tiganescu E.,

     Roman M.,

Macroeconomie.

Ed. A.S.E., Bucuresti, 2001

2.  Bacescu A., Bacescu M.,

Macroeconomie aplicata.

Ed. All, Bucuresti, 1996

3.   Scarlat E., Chirita Nora

Politici macroeconomie. Teorie si aplicatii.

Ed. Economica, Bucuresti, 1998

4.      Capanu I., Wagner P.,

      Mitrut C.,

Sistemul conturilor nationale si agregate macroeconomice.

Ed. All, Bucuresti, 1995

5.      Oprescu Gh., Andrei Anca, Marin D.,

      Scarlat E., Tiganescu E.,

Modele dinamice ale economiei de piata. Studii de caz.

Ed. FPP, Bucuresti, 1996

6.      Spircu Liliana, Scarlat E.,    

     Oprescu Gh., Chirita Nora

Bazele ciberneticii economice.

Ed. ASE, Bucuresti, 2001

7.   Pecican E.,

Macroeconometrie.

Ed. All, Bucuresti, 1996

8.  Scarlat E., Chirita Nora

Sisteme cibernetice ale economiei de piata.

Ed. Economica, Bucuresti, 1997

 

 

2.2. Matematici financiare si actuariale

 

 

1.  Burlacu V., Cenusa Gh.,

Matematici financiare si actuariale.

Ed. Teora, Bcuresti, 2000

2.      Mihoc Gh., Craiu I.N.,

      N.C. Radu, Firescu D.,

     Comisoner B.

Teoria matematica in operatiile financiare, vol I si II.

Ed. St. Bucuresti, 1960

3.   Mihoc Gh., Ionescu H.,

Curs de Matematici pentru statisticieni si economisti.

Ed. Tehnica, Bucuresti, 1956

4.   Purcaru I.,

Matematica si asigurari.

Ed. Economica. Bucuresti, 1994

5.   Hans U. Gerber

Life Insurance Mathematics.

Springer – Verlag, 1990

6.   Pierre Petauton

Theorie et practique de l’assurance vie.

Ed. Springer - Verlag

7.   F. Chabriol

Mathematics comerciale et financiare.

Ed. Dunod, Paris, 1971

 

 

Sef Catedra,

Prof. dr. Tiganescu Eugen