FACULTATEA C.S.I.E.
CATEDRA DE CIBERNETICA ECONOMICA

TEMATICA
Examanului de licenta la disciplina
Modelarea si analiza sistemelor cibernetico-economice

2002

  1. Modelarea sistemelor cibernetico-economice. Modele deterministe, stochastice si haotice. Metode de rezolvare si de analiza cantitativa a solutiilor. Neliniaritatea si haos in evolutia sistemelor cibernetico-economice.
  2. Reglarea si autoreglarea sistemelor cibernetico-economice. Structura functionala a mecanismelor de reglare si autoreglare. Reglarea si stabilirea sistemelor economice. Reglare prin preturi (modelul Walras) si prin cantitati (modelul Mershal). Medele accelerator-multiplicator (Kaldor, Samuelson, Hicks).
  3. Conducerea optimalaa sistemelor cibernetico-economice. Problema generala a conducerii optimale dinamice. Conditii ale reglarii optimale: controlabilitatea, observabilitatea, accesibilitatea, decompozabilitatea. Decompozitia Kalman. Metode de rezolvare ale problemei de optimizare dinamica (principiul maximului si programarea dinamica). Aplicatii economice.
  4. Modelarea cibernetica a firmei. Sistemul cibernetic al conducerii firmei si structura acestuia. Modele dinamice la nivel de firma (Baumol, Marris, Jorgenson, Ludwig-Leland). Modele ale dezvoltarii optimale a firmei. (Van Hilten). Modelarea interactiunii firmei cu mediul. Modelarea efectelor progresului tehnic.
  5. Modelarea cibernetica a sistemului consumatorului. Decizii optime de consum si de economisire. Sensivitatea consumului la modificarile de pret si de venit. Modele ale consumului agregat (ando-Modigliani, Friedman, Duessenbery). Modele de consum intertemporale.
  6. Modelarea si reglarea cibernetica. Rolul politicilormacroeconomice in conducerea economiei. Modele macroeconomice dinamice (IS-LM, AD-AS). Somajul si cauzele acestuia. Modele ale politicilor de macrostabilizare.
  7. Modelarea si reglarea cibernetica a economiei monetare. Multiplicatori monetari si agregate monetare. Inflatia si cauzele acesteia. Reglarea pietei monetare. Echilibrul monetar si deficitul bugetar guvernamental. Raportul dintre piata monetara si piata de capital. Modele ale dinamicii pietelor de capital (C-CAPM). Rata dobanzii si rolul acesteia in reglarea pietelor financiare.
  8. Modelarea si reglarea ciberneticaa economiei nationale. Subsisteme si interdependente esentiale. Modele cibernetice ale cresterii economice (Solow, Goodwin, Uzawa). Modele ale economiilor in tranzitie.
  9. Modele ale programarii matematice in fundamentarea deciziei optime. Tipologia problemelor, forma primala si duala a problemei de programare liniarea, continutul economic al variabilelor duale; algoritmi de rezolvare. Modele si algoritmi de programare neliniara.
  10. Decizii in conditii de certitudine (modelul general, metode de fundamentare a deciziillor). Teoria utilitatilor in sens Bernoulli si in sensul teoriei echilibrului economic Teoria utilitatii in sens Von Neumann-Morgenstern. Decizii in conditii de risc si incertitudine (modele, metode de determinare a deciziei, arbori decizionali). Analiza Bayesiana in funadamentarea deciziilor in conditii de risc. Teoria preferintei de risc (concepte, axiomele teoriei, tipuri clasice de curbe de preferinta). Decizii de portofoliu. Decizii de grup. Teorema lui Arrow (formarea generala, metode de fundamentare a deciziilor de grup).
 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Oprescu Gh., Spircu Liliana, Scarlat E., Chirita Nora Bazele ciberneticii economice. Partea I
Ed. ASE, Bucuresti, 2001
2. Scarlat E., Chirita Nora Cibernetica sistemelor microeconomice. Ed. ASE, Bucuresti, 2000
3. Andrei A., Marin D., Oprescu Gh., Roman M., Mitrut D. Modele dinamice de conducere a activitatii firmei. Ed. ASE, Bucuresti, 2001
4. Oprescu Gh., Marin D., Andrei Anca, Mitrut D., Modelarea cibernetica a mecanismelor de reglare a sistemelor economice. Ed. ASE, Bucuresti, 1999, pg. 15-237
5. Nica V., Mustata Floare, Ciobanu Gh., Maracine V. Cercetari operationale. Ed. MATRIX ROM, Bucuresti, 1998, pg. 1-125
6. Dobre I., Badescu A., Irimiea Corina Teoria deciziei. Studii de caz. Ed. ASE, Bucuresti, 2000
7. Tiganescu E., Mitru D. Bazele cercetarii operationale. Ed. ASE, Bucuresti, 2001, Adresa web:
http://asecib.ase.ro/Mitrut%20Dorin/materiale%20curs.htm
http://www.ase.ro/Bib/Bazele%20Cercetarii%20Operationale/prezentare.htm
8. Tiganescu E., Roman M. Macroeconomie. >Ed. ASE, Bucuresti, 2001
 


Sef catedra,
Prof. dr. TIGANESCU EUGEN