ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA

SI INFORMATICA ECONOMICA

CATEDRA DE CIBERNETICA ECONOMICA

 

 

 

PROGRAMA DISCIPLINEI

BAZELE CERCETARII OPERATIONALE

Pentru examenul de continuare a studiilor pentru Colegiu Informatica

Anul universitar 2001-2002

 

 

  1. PROGRAMAREA LINIARA

Forma generala a unui program liniar. Utilizarea programarii liniare in modelarea proceselor economice; ipoteze de liniaritate, exemple. Forme de prezentare a programelor liniare (forma canonica, forma standard). Solutii, solutii admisibile, solutii optime ale unui program liniar. Optim infinit, incompatibilitate. Structura multimii solutiilor admisibile (convexitate, varfuri). Teorema centrala a programarii liniare. Baze ale unui program de forma standard. Forma explicita a unui program liniar in raport cu o baza data. Solutii de baza, solutii admisibile de baza. Recunoasterea optimului infinit; imbunatatirea unei solutii admisibile de baza care nu verifica criteriul de optimalitate. Metoda simplex de rezolvare a programelor liniare. Algoritmul simplex; interpretarea geometrica. Metode de generare a unei solutii admisibile de baza start. Convergenta algoritmului. Degenerare si ciclare. Interpretarea economica a algoritmului simplex.

Dualitate in programarea liniara; definirea programului dual, simetria constructiei; cuplu de programe liniare in dualitate; teorema fundamentala a dualitatii, teorema ecarturilor complementare. Rezolvarea simultana a unui cupru  de programe liniare in dualitate. Interpretarea economica a dualitatii. Solutii de baza dual admisibile; algoritmul simplex dual.

Aspecte numerice legate de aplicarea algoritmului simplex.

Reoptimizare: analiza sensitivitatii optimului la modificari ale constantelor problemei, la adaugarea de noi variabile sau restrictii. Interpretarea economica a rezultatelor.

  1. PROBLEME DE TRANSPORT

Retele de transport. Modelarea problemei de transport si distributie. Problema de transport echilibrata; solutii de baza; determinarea unei solutii initiale; determinarea solutiei optime. Probleme neechilibrate, rute obligatorii si rute blocate. Probleme neechilibrate.

  1. ELEMENTE DE  TEORIA GRAFURILOR

Concepte fundamentale ale grafurilor; modelarea prin drumuri de valoare optima intr-un graf. Determinarea arborilor de cost minim intr-un graf.

Flux in retele de transport, probleme de cerere-oferta.

 

 

  1. ANALIZA DRUMULUI CRITIC

Obiectul analizei drumului critic (ADC). Graful coordonator asociat unei actiuni complexe. Reprezentarea activitatilor componente pe arce;le grafului coordonator: metoda CPM. Calculul termenelor si a rezervelor. Reprezentarea activitatilor in nodurile grafului coordonator: metoda MPM. Activitati acritice, drum critic. Semnificatia si importanta cunoasterii activitatilor critice. Grafuri directoare pe obiect; integrarea si condensarea grafurilor pe obiect. Alocarea si nivelarea resurselor. Algoritmi euristici de alocare si nivelare.

 

Bibliografie