CIBERNETICĂ

 

1)

Un vânzător de fructe trebuie să decidă câte cutii cu fructe să cumpere știind că, dacă nu le va vinde în următoarele cinci zile, prețul lor va scădea cu 50%,  la noul preț găsind cu siguranță cumpărători. Prețul de cumpărare al unei cutii este de 20 u.m. iar cel de vânzare de 25 u.m. cantitatea cerută (exprimată în cutii) este o variabilă aleatoare cu următoarea distribuție de probabilitate:

Care este soluția adoptată de decident în condițiile în care el este indiferent față de risc?

 

a

)

3 cutii

b

)

5 cutii

c

)

6 cutii

d

)

7 cutii

e

)

4 cutii

 

                                                                        - // -

 

2)

Se consideră problema:

Baza B = (a2, a4) cu B­-­1 =  (variabilele de abatere s-au notat x3, x4) este sigur optimală dacă:

 

a

)

c1 ³ 0

b

)

c1 Î (1, 2]

c

)

celelalte 4 afirmații sunt false

d

)

c1 ³ 2

e

)

c1 ³ 1,5

 

                                                                        - // -

 

3)

Se considerã cã piața unui anumit produs este una normalã. Care dintre rezultatele urmãtoare, obținute pe baza datelor statistice privind funcțiile inverse ale cererii  și respectiv ofertei , poate fi ales, oricare ar fi Q ³ 0?

 


a

)

pD(Q) = -0,4Q + 2

pS(Q) = -0,5Q – 5

b

)

pD(Q) = -0,4Q + 7

pS(Q) = 0,6Q + 4

c

)

pD(Q) = 0,4Q + 3

pS(Q) = 0,6Q – 4

d

)

pD(Q) = -0,4Q + 6

pS(Q) = 0,5Q – 3

e

)

pD(Q) = -0,4Q + 3

pS(Q) = 0,6Q - 4

 

                                                                        - // -

 

 

4)

Într-o economie funcția cererii de bani este:  și, la momentul inițial, venitul real Y este 10000 iar rata dobânzii este 25%. De asemenea, oferta de bani MS este inițial egalã cu 4000. Dacã în perioada urmãtoare oferta de bani crește cu 50% iar reglarea la echilibru se face prin nivelul prețurilor P, atunci rata inflației va fi:

 

a

)

30%;   

b

)

70%;   

c

)

110%.

d

)

50%;   

e

)

80%;   

 

                                                                        - // -

 

5)

Pe baza datelor statistice (Yt, rt, Mt) s-a identificat funcția cererii de bani:

,

unde A este o constantă care se poate determina știind că nivelul de echilibru este Y*=1.000, r*=36% și balanța monetară reală . Atunci sensitivitatea cererii speculative de bani este:

 

a

)

150,5.

b

)

–347,2;            

c

)

321,2;  

d

)

– 257,8;                       

e

)

–250;   

 

                                                                        - // -

 

6)

Intr-o economie mică cu rată de schimb flexibilă descrisă de modelul: C = 125 +  ;  I = 200 – 10r ; NX = 150 – 5 e; T = 100 ; G = 150 ; Y = 1200  (venitul potențial), se știe că rata reală a dobânzii mondiale este 10%. Pentru a menține echilibrul la nivelul outputului potential și a aduce r la nivelul ratei mondiale, rata de schimb e trebuie să fie:

 

a

)

42,5 ;   

b

)

30,5 ;               

c

)

45 ;                  

d

)

20,5.

e

)

15 ;                  

 

                                                                        - // -

 

7)

Se considerã o economie închisã, în care se cunosc urmãtoarele date: funcția cererii de consum este , unde , -reprezintã venitul disponibil, Y-venitul oferit, T = 750 reprezintã impozitele și taxele, I = 600 investițiile la nivelul economiei și G = 800 cheltuielile guvernamentale. Atunci, creșterea cheltuielilor guvernamentale cu 50 u.m.( ΔG=50 ) va induce o creștere a valorii de echilibru a lui Y cu:

a

)

9%.

b

)

7,5%;   

c

)

4,5%;   

d

)

6,3%;   

e

)

3,5%;   

                                                                        - // -

 

8)

Fie un program liniar (P) în forma standard. Care afirmație NU este, în general, adevărată ?

 

a

)

Dacă în soluția optimă a unui program liniar (P) apare o variabilă artificială cu valoare nenulă, atunci programul (P) nu are soluții admisibile;

b

)

O soluție dual-admisibilă este optimă dacă și numai dacă este simultan primal și dual admisibilă.

c

)

Dacă x* este soluție optimă de bază a problemei (P) asociată unei baze B și u* este soluție optimă a problemei duale (D) atunci cBx* = u*b;

d

)

În orice soluție optimă de bază a unui program liniar (P) numărul componentelor nenule este cel mult egal cu numărul restricțiilor problemei;

e

)

Fie () programul rezultat din (P) înlocuind vectorul termenilor liberi b cu . Fie B o bază optimă pentru programul (P) și  soluția programului () asociată bazei B. Dacă  verifică tes­tul de optimalitate, din algoritmul simplex-primal, atunci  este soluție optimă a programului ();

 

                                                                        - // -

 

9)

Pentru o firmă mijlocie s-a identificat funcția de producție Qt = F(Kt,Lt), cu proprietatea că , unde EK și EL sunt elasticitățile în raport cu factorii Kt și Lt. Costurile reale ale factorilor sunt  și  (- costul de oportunitate al capitalului și - salariul nominal). Folosind modelul de fundamentare a deciziei optime pe termen lung având ca obiectiv maximizarea profitului brut al firmei și aplicând condițiile necesare de optim arătați că se poate determina:

 

a

)

numai Lt*;                    

b

)

Lt*, Kt*, Qt*;

c

)

nici una.

d

)

numai Kt*;                    

e

)

Lt*și Kt*;                      

 

                                                                        - // -

 

10)

Pe o piață de capital cererea și respectiv oferta pentru un activ financiar sunt estimate prin funcții liniare în variabila preț, adic㠖 în timp continuu:

         cu a, b > 0        și                  cu g, d > 0.

Se consideră că variația prețului se poate scrie sub forma:

 cu 0 <e <1.

Dacă prețul de echilibru este Pe iar prețul inițial al activului este P0 identificați, din traiectoria prețului ca soluție a modelului de mai sus, componenta de care depinde stabilitatea (t Î [0, tf])

 

a

)

Pe,   

b

)

,  

c

)

,  

d

)

,    

e

)

.

 

                                                                        - // -

 

11)

Se considerã modelul lui Samuelson:

             dat

cu a = 0,8 iar k = 2,5. Evoluția indicatorului  este:

 

a

)

uniformã și stabilã;        

b

)

uniformã și instabilã;     

c

)

descrisă de o variantă diferită de celelalte 4 variante.

d

)

alternantã în semn;       

e

)

oscilantã și instabilã;     

 

                                                                        - // -

 

12)

Utilizând modelul dinamic al lui Ludwig, pentru o firmă s-a determinat că:

unde  reprezintă venitul din vânzări, K – stocul de capital, a – rata amortizării (deprecierii) bunurilor capital și r – rata dobânzii. În acest caz, este optim pentru firmă ca stocul de capital K să fie:

a

)

KY*;                

b

)

KY* < K <  KX*;           

c

)

KX*;                

d

)

KYX*;               

e

)

KYX* < K <  KX*.

 

                                                                        - // -

 

13)

O companie are un fond de investiții de 500.000 u.m.Acești bani pot fi investiți în obligațiuni municipale cu o rată anuală a dobânzii de 5% sau într-un nou utilaj ce costă 500.000 u.m. Dacă se achiziționează utilajul atunci, pentru o conjunctură economică favorabilă, se estimează un profit anual de 100.000 u.m., iar în cazul unei conjuncturi economice nefavorabile, se estimează o pierdere anuală de 20.000u.m. Pentru ce probabilitate asociată stării favorabile a economiei, agentul economic este indiferent între cele două variante?

 

a

)

p=0,375;

b

)

p=0,377;

c

)

p=0,372;

d

)

p=0.37.

e

)

p=0,357;

 

                                                                        - // -

 

14)

Fie modelul:

Putem determina nivelul de echilibru al venitului Y(t) fără să cunoaștem valoarea lui l și, dacă da, aceasta este:

a

)

    

b

)

Y* = (1 – b)(a + I + G)

c

)

d

)

Nu putem                     

e

)

                      

                                                                        - // -

15)

Fie (P) un program liniar în care funcția obiectiv se maximizează și (P’) programul dedus din (P) prin adăugarea unei restricții suplimentare. Presupunem că (P) și (P’) au soluții optime și fie max P, max P’ valorile optime ale funcțiilor obiectiv din (P) respectiv (P’). Care din următoarele afirmații este ÎNTODEAUNA adevărată ?

 

a

)

max P = max P’;

b

)

max P ³ max P’;

c

)

max P > max P’;

d

)

max P £ max P’;

e

)

max P < max P’;

 

                                                                        - // -

 

16)

Fie modelul macroeconomic descris, în timp discret, de relațiile:

                        – cererea de consum C în funcție de venitul disponibil Y d;

                            – taxele T în funcție de venitul Y;

            – cererea totală de bani în funcție de rata dobânzii r și venitul Y;

                             – investiția I în funcție de rata dobânzii r.

Pentru ansamblul parametrilor  selectați varianta care ar putea fi aleasă respectând dependențele economice cunoscute:

 

a

)

(0,65; 0,4; 0,6; – 0,3; – 0,2).

b

)

(0,7; – 0,3; 0,2; 0,4 ;1);                  

c

)

(– 0,7; 0,2; 0,1; – 0,5; 2);            

d

)

(0,65; 1,3; 0,2; – 0,3; – 0,2);        

e

)

(– 0,7; –0,2; 0,1; – 0,5; 0,8);

 

                                                                        - // -

 

17)

Fie o piață cu două produse x1 și x2. Nivelurile minime ale consumului celor două produse sunt =5u și =4u, iar prețurile de vânzare p1=5 u.b. și p2=3 u.b. Un cumpărător cu un venit mediu zilnic de 70 u.b. folosește o funcție Bernoulli    pentru a măsura utilitatea consumului celor două produse cu a1=a2=0,5. Se cere să se determine cantitățile optime din cele două produse ce trebuie cumpărate pentru a maximiza utilitatea consumului.

 

a

)

x1* = 8,2; x 2* = 9,5);     

b

)

nici unul din celelalte 4 răspunsuri nu e corect.

c

)

x1* = 9,5; x2* = 8,3);

d

)

x1* = 9,5; x2* = 8,2);

e

)

x1* = 8,3; x2* = 9,5);

18)

Cinci decidenți au exprimat următoarele preferințe pentru cinci variante decizionale:

            D1: V2>V4>V1>V3>V5

            D2: V1>V4>V3>V2>V5

            D3: V4>V3>V5>V1>V2

            D4: V4>V1>V2>V5>V3

            D5: V1>V2>V4>V5>V3

Să se de termine decizia colectivă prin metoda lui Condorcet.

 

 

a

)

V4 >c V1 >c V2 >c V3 >c V5.

b

)

V4 >cV3 >cV2>cV1 >cV5;

c

)

V2>cV3 >cV1>cV4 >cV5;

d

)

V3 >cV4 >cV5 >cV2>c V1;

e

)

V4 >c V1 >c V3 >c V2 >c V5;

 

                                                                        - // -

 

19)

S-a constatat statistic că ecuația de dinamică (discretă) a venitului național Y este de forma:

unde G este variabila exogenǎ, cheltuieli guvernamentale.

Dacă se cunosc valorile inițiale Y–1 = 800 și Y0 = 850 iar G1 = 400, care va fi, folosind relația de dinamică, venitul la momentul t = 2? (Se presupune că, cheltuielile guvernamentale se păstrează la același nivel)

 

a

)

2700;       

b

)

2400;     

c

)

1000.

d

)

850;      

e

)

1200;      

 

                                                                        - // -

 

20)

Ratele de rentabilitate corespunzătoare acțiunilor A și B au următoarea distribuție:

Probabilitate                   Rata de rentabilitate (%)

                                        RA                    RB

0,25                                 0                         4

0,5                                   14                       8

0,25                                 36                       10

Știind că prețul unei acțiuni A este de 800 u.m. și că prețul unei acțiuni B este de 400 u.m., care va fi rata de rentabilitate a portofoliului format din 10 acțiuni de tip A și 5 de tip B?

 

a

)

14,9%;

b

)

nici un răspuns din celelalte 4 nu e corect.

c

)

11,9%;

d

)

12,9%;

e

)

13,9%;

 

                                                                        - // -

21)

Se consideră problema maximizării venitului unei firme cu trei activități care utilizează două resurse:

                                                

            Fie x4 și x5 variabile ecart. În tabelul simplex final avem:

 

max

 

c

3

1

2

0

0

cB

B

a1

a2

a3

a4

a5

2

a3

30

3

0

1

1

1

1

a2

40

5

1

0

1

2

 

Dacă o nouă evaluare a disponibilului celor două resurse este dată de vectorul , care este efectul modificării ?

 

a

)

Soluția  este optimă cu fmax = 195.

b

)

Soluția  este optimă cu fmax = 225;

c

)

Problema modificată nu are soluții admisibile;

d

)

 nu verifică testul de optimalitate;

e

)

Baza B = (a3, a2) nu este optimă;

 

                                                                        - // -

 

22)

S-a constatat, în urma unui studiu de marketing, că cererea și oferta unui produs pot fi validate statistic ca funcții liniare de prețul unitar al produsului mai precis:

–        cererea D t = a – b Pt         cu a, b > 0        și

–        oferta S t = – g + d Pt– 1       cu g, d > 0         iar

Pentru reglarea prețului produsului se folosește funcția excedent de cerere iar parametrul de reglare este 0 < e < 1.

Identificați răspunsul corect privind valoarea prețului de echilibru P e în condițiile enunțate:

 

 

a

)

,

b

)

.

c

)

, 

d

)

,

e

)

,

 

                                                                        - // -

 

23)

La Bursa de Mărfuri București s-au identificat, pe baza datelor statistice, funcțiile cererii și ofertei unui produs (în mii tone/lună):

.

            Mecanismul de ajustare a ofertei la cerere este de tip walrasian, cu viteza de ajustare , în timp continuu. Formulați modelul dinamicii prețului așteptat al acestui produs (cu p0=1) și arătați că traiectoria de evoluție este:

 

a

)

;                     

b

)

;            

c

)

Nici una dintre variantele a), b), d), e).

d

)

;

e

)

 ;                   

                                                                        - // -

24)

Se consideră un program liniar (P). După aducerea la forma standard și adăugarea variabilelor artificiale s-a obținut problema (FBP) căreia i s-a aplicat metoda Simplex. Să presupunem că în soluția optimă a problemei (FBP) există cel puțin o variabilă artificială cu valoare nenulă. În această situație, care din următoarele răspunsuri este exact?

 

a

)

Programul (P) are soluție optimă;

b

)

Programul (P) nu are soluții admisibile;

c

)

Programul (P) are soluții admisibile;

d

)

Mulțimea de soluții admisibile a programului (P) este nemărginită.

e

)

Programul (P) are optim infinit;

                                                                        - // -

25)

Fie problema de programare liniară

                                                     .

Considerăm x4 și x5 variabilele ecart și x6 o variabilă artificială pentru a obține forma extinsă. Pentru baza B = (a3, a1) se cunoaște inversa .

Care este soluția optimă a problemei duale ?

 

a

)

u1 =  1, u2 = -2;

b

)

u1 =  2, u2 =  1;

c

)

u1 = -2, u2 =  1;

d

)

u1 =  2, u2 = -1;

e

)

u1 = -1, u2 =  2;

 

                                                                        - // -

 

26)

Care este prima aproximație a minimului global al funcției:

 

f(x) =  + x1x2 +  +x1 + x2

pe direcția celei mai rapide descreșteri, luând ca punct inițial x0 = (0, 0)T?

 

a

)

x1 = (–)T;

b

)

x1 = (–,)T;

c

)

x1 = (,)T;

d

)

x1 = x0;

e

)

x1 = ()T;

27)

Se consideră următoarea problemă de maximizare a venitului unei firme cu trei activități care utilizează trei resurse:


În tabelul simplex optim avem:


Dacă disponibilul actual al resursei R3 (care trebuie consumată în întregime) crește cu o unitate atunci venitul maxim al firmei:

 

a

)

scade cu ;

b

)

crește cu ;

c

)

nu se modifică.

d

)

crește cu ;

e

)

crește cu ;

 

                                                                        - // -

 

28)

Se considerã următorul model al unei economii deschise mici:

              

           

unde G = 800. Presupunem cã rata de schimb este fixatã la e = 1 și cã rata mondialã a dobânzii este , în timp ce  Atunci, soldul balanței comerciale la echilibru va fi:

 

a

)

NX = 421;                    

b

)

NX = –256;      

c

)

NX = 0.

d

)

NX = –312;                  

e

)

NX = 329;

 

                                                                        - // -

 

 

 

29)

Se consideră elementele:

cu ajutorul cărora se va construi un model liniar care să permită stabilirea unui program de fabricație corespunzător valorii maxime a venitului total, astfel încât resursele să nu fie depășite (forma canonică).

Din tabelul:

 

 

cj

3

4

6

0

0

0

cB

B

a1

a2

a3

a4

a5

a6

6

a3

24

0

1/7

1

2/7

-1/7

0

3

a1

34

1

17/7

0

-1/7

4/7

0

0

a6

28

0

-9

0

0

-2

1

rezultă că:

 

a

)

(min)g = 246, unde g reprezintă funcția obiectiv a problemei duale.

b

)

soluția optimă este degenerată;

c

)

(a1,a3,a6) nu este bază optimală;

d

)

În soluția optimă a dualei problemei considerate avem  = 57/7;

e

)

resursa R3 cu disponibilul 212 este consumată în întregime prin programul optimal;

 

                                                                        - // -

 

30)

Se consideră următoarea problemă de maximizare a venitului unei firme cu trei activități care utilizează trei resurse:


În tabelul simplex optim avem:


Între ce limite poate varia disponibilul b1 al primei resurse astfel încât în programul optim de producție să se mențină structura actuală? (disponibilul celorlalte două resurse rămân fixate la valorile indicate în (P)).

 

a

)

84 £ b1 £ 112;

b

)

92 £ b1 £ 148;

c

)

b1 ³ 130;

d

)

95 £ b1 £ 105;

e

)

b1 £ 92;

 

                                                                        - // -

 

Observație:  Fiecare subiect se punctează cu 3 puncte

Soluții (vor fi completate în curând și celelalte)

 

Întrebare

Răspuns

1

e

2

 

3

 

4

 

5

b

6

 

7

 

8

 

9

c

10

 

11

 

12

 

13

a

14

 

15

 

16

 

17

e

18

a

19

 

20

b

21

 

22

 

23

c

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30