“Seminar ştiinţific deschis”

“Metode şi Tehnici Econometrice
Începând cu data de marţi 21 Octombrie 2002, Catedra de Cibernetică Economică şi Revista de Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, iniţiază seminarul ştiinţific deschis “Metode şi Tehnici Econometrice”.

Seminarul ştiinţific are scopul iniţierii unor dezbateri ştiinţifice pe pro-blematica de mare actualitate a utilizării Econometriei şi Analizei Datelor în domeniul analizei şi predicţiei economico-financiare şi va avea o frecvenţă săptămânală.

Cadrul tematic general al seminarului ştiinţific include următoarea pro-blematică:

Lucrările seminarului se vor desfăşura în fiecare marţi, începând de la ora 1700, în sala 2621 (Clădirea Cibernetică - Centrul de Calcul, etaj 6).

Sunt invitaţi să participe studenţi, doctoranzi, preparatori şi asistenţi de la toate catedrele din ASE.

Seminarul ştiinţific este condus de dl. prof. dr. Gheorghe RUXANDA, de la Catedra de Cibernetică Economică - ASE.