ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL CATEDREI

DE CIBERNETICĂ ECONOMICĂ

 

·         Cursuri universitare, tratate, studii de caz

 

 

Continuând traditia scolii de Cibernetica Economica, cadrele didactice din Catedra au elaborat carti, tratate, cursuri universitare, culegeri de probleme sau studii de caz. Dintre cele mai recente, aparute în anul 1999 si până în prezent, amintim:

 

1.       Prof. dr. Tiganescu Eugen, Prof. dr. Dobre Ion, Lect. dr. Roman Mihai – "Macroeconomie. Decizii Srategice", Ed. ASE, Bucuresti, 2000

 

2.       Prof. dr. Tiganescu Eugen, Lect. drd. Dorin Mitrut– "Bazele Cercetarii oerationale", Ed. ASE, Bucuresti, 1999

 

3.       Prof. dr. Dumitru Marin, Lect. dr. Stancu Stelian"Microeconomie", Ed. ASE, 2000

 

4.       Prof. dr. Dumitru Marin – "Teoria echilibrului general" Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1999

 

5.       Prof. dr. Dumitru Marin "Teoria contractelor", Ed. Omnia, Brasov, 1999

 

6.       Prof. dr. Dobre Ion, Conf. dr. Badescu Adrian "Teoria deciziei cu studii de caz" Ed. SCRIPTA, Bucuresti, 1999

 

7.       Prof. dr. Scarlat Emil, Lect. dr. Chirita Nora - "Analiza si modelarea sistemelor cibernetico-economice", Ed. Etape, Sibiu, 1999

 

8.       Prof. dr. Scarlat Emil, Lect. dr. Chirita Nora - "Cibernetica sistemelor microeconomice", Ed. ASE, Bucuresti, 2000.

 

9.       Prof. dr. Oprescu Gheorghe - "Matematici economice aplicate în economie", Ed. Independenta Economica, Braila, 1999;

 

10.   Prof. dr. Oprescu Gheorghe - "Modelarea Cibernetica a mecanismelor de reglare în sistemele economice", Ed. ASE, Bucuresti, 1999.

 

11.   Conf. dr. Dumitrescu Tudor - " Teoria echilibrului general", Ed. MATRIX ROM, Bucuresti, 1999

 

12.   Conf. dr. Dumitrescu Tudor – "Algebra– Formule si notiuni de baza", Ed. Cison, Bucuresti , 2000

 

13.   Conf. dr. Maracine Virginia - "Modelarea Deciziei Economice", Ed. Omnia Uni SAST S.R.L., Brasov, 1999;

 

14.   Conf. dr. Paun Mihai – "Analiza Sistemelor din Economie" , Ed. MATRIX ROM, Bucuresti, 1999

 

 

 

·         Cercetarea pe baza de contract

 

 

Directiile principale de cercetare se axeaza pe analiza cantitativa în domeniile:

o        microeconomic;

o        macroeconomic;

o        logistica economica.

 

Membrii Catedrei se constituie în echipe de cercetare pe baza preocuparilor lor majore si de tematica contractelor de cercetare. Astfel, s-au constituit colective de sine statatoare, pentru unele teme dintre care enumeram:

 

1.       Metode de analiza si predictie a comportamentului pe piata a întreprinderilor mici si mijlocii;

2.       Modelarea si simularea proceselor de productie;

3.       Modelarea si simularea deciziei economico-financiare la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii;

4.       Cercetari privind metode si tehnici moderne de analiza statistico-economica la nivel microeconomic, s.a.

 

Datorita orientarii profesionale catre analiza cantitativa în economie, atât componenta colectivului academic al Catedrei – din care fac parte economisti, matematicieni si ingineri – cât si tematica Cercetarii sunt tratate interdisciplinar.

            Cele mai recente contracte de cercetare la elaborarea carora au participat colective din Catedra au ca teme:

 

·         Contract de cercetare INCO-COPERNICUS, Nr. IC 15 – CT 98 –1007 cu Comisia Europeana(Stefan cel Mare) – coordonator: prof. dr. Marin Dumitru si colectiv

 

·         "Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii" (contract cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei) – coordonator: prof. dr.Dobre Ion si colectiv

 

·         "Algoritmi genetici si neuronali în rezolvarea problemelor de ordonantare" – prof. dr. Nica Vasile

 

·         "Modelarea si simularea procesului de productie folosind retele neuronale si algoritmi genetici", Faza 1/ Mai, 1999. Rafinarea si perfectionarea algoritmilor colectiei, Contract de Cercetare finantat de M.C.T. – prof. dr. Ciobanu Gheorghe

 

·         "Modelarea si simularea procesului de productie folosind retele neuronale si algoritmi genetici", Faza 2/ Nov., 1999 Experimentarea si testarea algoritmilor, Contract de Cercetare finantat de M.C.T. – prof. dr. Ciobanu Gheorghe

·         "Modele de decizie cu informatie incompleta si imperfecta". Raport de Cercetare la Grantul 108 – M.E.N., ASE, Bucuresti, 1999 – prof. dr. Badescu Adrian

 

·         "Evaluarea impactului informatiei incomplete si imperfecte asupra procesului decizional al firmei, Grant 108, M.E.N., 1999 – prof. dr. Badescu Adrian

·         Tehnical Efficiency in Romanian Industry, A macro level analysis UCL (Universitatea Catolica Louvain, Institutul de statistica), Raport de cercetare contract INCO-COPERNICUS, 1999 – conf. dr. Spircu Liliana

·         Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in nivelul incert. Contract M.C.T., 1999 – conf. dr. Spircu Liliana

·         Tema de cercetare: "Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii"- Lect. dr. Galupa Angela

1.       Faza iunie 1999: "Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in mediu cert".

2.       Faza noiembrie 1999: "Metode de fundamentare a strategiilor de actiune a intreprinderilor in mediu incert".

·         Tema de cercetare: "Modele privind dinamica unor procese de restructurare financiara" (CNCSIS) - Lect. drd. Arsene Catalin

·         Tema de cercetare: "Modelarea dinamicii unor structuri financiare in contextul reformarii economiei nationale" (CNCSIS) - Lect. drd. Arsene Catalin

 

 

Colective din cadrul Catedrei au participat la elborarea si a altor contracte de cercetare stiintifica cum ar fi :

 

1.       Metode de analiza si predictie a comportamentului intreprinderilor mici si mijlocii în competitia de piata

2.       Modelarea si simularea deciziei economico-financiara la nivelul firmelor mici si mijlocii

3.       Elaborarea de metode si tehnici de masurare si cuantificare în domeniul economico-social

4.       Metode si tehnici de simplificare si interpretare a cauzalitatii în domeniul economic

5.       Teoria incitatiilor în modelarea microeconomica a riscului si incertitudinii

6.       Fundamentarea deciziei economico-financiare cu ajutorul teoriei jocurilor strategice

7.       Elaborarea unui instrument software pentru analiza si predictia fenomenelor economico-sociale

8.       Cercetarea privind asigurarea echilibrului si eficientei pareto în sistemele economice

9.       Utilizarea metodelor si tehnicilor de recunoastere a formelor în analiza si predictia economico-financiara

10.   Evaluarea impactului informatiei incomplete si imperfecte aupra procesului decizional

11.   Modelarea economico-sociala

12.   Promovarea si extinderea disciplinelor cu caracter modern în învatamântul superior economic

 

 

·         Revista de Cibernetica Economica

 

În cadrul Catedrei este elaborata si editata, înca din 1966 o revista de specialitate, cu titlul "Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica", în aparitie trimestriala bilingva, româna si engleza, care a ajuns în prezent la peste 100 de aparitii. Revista este recunoscuta si apreciata si peste hotare, fiind ceruta la schimb cu alte publicatii de specialitate de catre universitati, institute de cercetare stiintifica si biblioteci.

Articolele publicate de membrii Catedrei în aceasta revista reflecta ultimile realizari obtinute în activitatea de cercetare teoretica si practica. În acelasi timp, membrii Catedrei colaboreaza si cu alte reviste si publicatii de specialitate. Cele mai noi articole pot fi consultate în:

 

 

·         Emil Scarlat - "Previziunea si retelele neuronale artificiale", articol aparut in revista Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 4/1999

 

·         Chirita Nora, Galateanu G. – "Retele neuronale aplicate in modelarea cursului de schimb", aparuta in revista Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 4/1999, pag. 5.

 

·         Badescu Adrian - "Sisteme suport pentru decizii", in Revista Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 2 / 1999.

 

·         Dobre Ion - "Algoritm de minimizarea timpului de asteptare a "n" produse pentru prelucrarea pe "m" masini", in: Lucrarile Simpozionului "Rolul statisticii in economia de piata", Lito, ASE, Bucuresti, 1999, pg. 256-258, (in colaborare cu Andreea Fulga);

 

·         Dobre Ion - "Algorthm of Minimising Time of Waiting for "n" Jobs for Prelucration on "m" Machins Jobs", in Information TehnologyThe proceedings of The forth International Symposium on Economic Informatics, Inforec, Bucuresti, 1999, pg. 588-591;

 

·         Dobre Ion - "Possible Solutions for Team Decision Problems" in Bulletins for Applied & Computer Mathematics (Bam – 1658/1999, LXXXVIII) Pamm – Centre Budapest, 1999, pg. 239-246, (in colaborare cu Paunescu Ion).

 

·         Spircu Liliana – "Analiza eficientei tehnice a unui lot de firme românesti". Revista de Statistica, Martie 2000 (in colaborare cu Roxana Marin,).

 

 

·         Conferinte, simpozioane si sesiuni stiintifice

 

În fiecare an, membrii Catedrei participa la numeroase conferinte si sesiuni stiintifice interne si internationale, în care se prezinta comunicari de larg interes pentru specialistii în domeniu, certificându-se înca o data valoarea recunoscuta a scolii românesti de Cibernetica Economica. Dintre cele mai recente lucrari ale membrilor Catedrei se numara si:

 

·         "Interconditionari structura-stare în dinamica social-economica", A IX-a Sesiune de Comunicari Stiintifice, Univ. George Baritiu, Brasov, mai, 2000, Tiganescu Eugen

·         "Optimalitatea Pareto intr-o economie cu bunuri publice", lucrare prezentata la al IV – lea Congres International de Informatica Economica, Bucuresti, 6-9 Mai 1999 D. Marin

 

·         "Procedee de fundamentare a deciziilor de grup", Simpozionul "Rolul statisticii în economia de piata", Bucuresti, 19 Martie 1999; Dobre Ion

 

·         "Algoritm de minimizare a timpului de asteptare a "n" produse pentru prelucrare pe "m" masini", Simpozionul "Rolul statisticii in economia de piata", Bucuresti, 19 Martie 1999; Dobre Ion

 

·         "Algorithm of Minimiting Time of Waiting for "n" Jobs for Prelucration on "m" Machins Jobs", The fourth International Symposium on Economic Informatics, Bucuresti, 6-8 Mai 1999. Dobre Ion

 

·         "Contributii la analiza ciberneticii a ciclicitatii induse de mediul politic", comunicare sustinuta la Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai, 1999. Oprescu Gh., Horvat L

·         "Analiza Ciberneticaa stabilitatii macroeconomice prin sinteza Kaldor cu modelul generalizat SargentWallace", comunicare sustinuta la Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai, 1999 Oprescu Gh., Horvat L.

 

·         "Rezultatele privind stabilitatea si echilibrul prin analiza în spatiul fazelor a modelului Benassy", comunicare sustinutAla Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai, 1999. Oprescu Gh., Mitrut D.

 

·         "Sinteza modelului Goodwin-Harrod si efectele progresului tehnic", comunicare sustinutAla Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai, 1999. Oprescu Gh., Mitrut D

 

·         "Modelarea dinamica a fluxurilor economice", comunicare sustinuta la Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai; ChiritANora, Scarlat E.

 

·         "Dinamica si echilibru în economiile in tranzitie", comunicare sustinutAla Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai, Chirita Nora

·         "Subgradient Algorithms and Applications in Solving Production-Transportation Problems" in "Proceedings of the Forth International Symposium of Economic Informations" (6-9 mai, 1999), ASE, Bucuresti; Gramatovici Sorina

·         "Metode de punct interior, exterior si mixte si aplicatii" Comunicare la Sesiunea de comunicari stiintifice a cadrelor didactice, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti, Mai, 1999. Gramatovici Sorina

 

·         "Strategii de piata ale firmei. Sistemul cibernetic si echilibrul calitate-pret", comunicare sustinuta la Simpozionul International de Cibernetica, Academia Stefan Odobleja, Oradea, 26-28 mai, 1999. Maracine Virginia

 

·         Îndrumare la doctorat

 

Catedra organizează pregătire prin doctorat la specializarea de "Cibernetica Economica", sub îndrumarea:

 

1.       Prof. univ. dr. Tiganescu Eugen

2.       Prof. univ. dr. Boldur Gheorghe

3.       Prof. univ. dr. Ion Dobre

4.       Prof. univ. dr. Dumitru Marin

5.       Prof.univ. dr. Scarlat Emil

6.       Prof.univ. dr. Oprescu Gheorghe

 

 

 Pagina principala