BAZELE ANALIZEI DE SISTEM

 

 

C U P R I N S

 

 

 

1. Analiza sistemelor - obiect de studiu şi metode de investigare.............................................................. 4

1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor................................................................................. 4

1.2. Abordarea sistemică a proceselor şi fenomenelor din economie........................................................ 6

1.3. Principii generale ale analizei sistemelor............................................................................................ 8

1.4. Integrarea analizei de sistem în ansamblul disciplinelor managementului ştiinţific ............................... 10

1.5. Metode ale analizei sistemelor economice...................................................................................... 13

1.6. Tendinţe actuale în metodologia analizei de sistem ......................................................................... 14

 

2. Concepte de bază ale analizei sistemelor ............................................................................................. 19

2.1. Concepte sistemice utilizate în analiza şi proiectarea sistemelor ....................................................... 19

2.2. Activităţi specifice sistemelor în raport cu tipurile de medii ............................................................. 24

2.3. Tipuri de arhitecturi ale sistemelor ................................................................................................. 28

2.4. Problema controlului-reglării în analiza sistemelor............................................................................ 32

2.5. Proprietăţi generale şi specifice ale sistemelor................................................................................. 37

2.6. Tipologii structurale şi funcţionale ale sistemelor.............................................................................. 40

2.7. Analiza structurală şi analiza funcţională în proiectarea sistemelor economice................................... 45

2.8. Rolul analistului de sistem............................................................................................................... 46

 

3. Procesul de investigare a sistemului actual........................................................................................... 48

3.1. Rolul şi obiectivele procesului de investigare în analiza de sistem..................................................... 48

3.2. Etapele procesului de investigare................................................................................................... 50

3.3. Tehnici de investigare a sistemului.................................................................................................. 57

3.3.1. Tehnici de observare directă.................................................................................................. 58

3.3.1.1. Analiza activităţii............................................................................................................ 59

3.3.1.2. Analiza de protocol........................................................................................................ 59

3.3.2. Tehnici de investigare individuale............................................................................................ 60

3.3.2.1. Tehnica interviului individual........................................................................................... 60

3.3.2.2. Tehnici de chestionar..................................................................................................... 65

3.3.2.3. Tehnica agendei............................................................................................................. 67

3.3.3. Tehnici de observare în grup.................................................................................................. 69

3.3.3.1. Interviul de grup............................................................................................................. 70

3.3.3.2. Tehnica Brainstorming.................................................................................................... 70

3.3.3.3. Tehnica Delphi............................................................................................................... 71

3.3.4. Tehnici de observare informaţionale....................................................................................... 71

3.3.4.1. Tehnici de analiză a documentelor.................................................................................. 72

3.3.4.2. Tipuri de diagrame utilizate în analiza şi diagnoza sistemelor............................................. 72

3.4. Raportul de investigare preliminară................................................................................................. 83

3.4.1. Rolul şi obiectivele raportului de investigare preliminară........................................................... 83

3.4.2. Conţinutul şi modul de prezentare al raportului de investigare preliminară................................. 85

3.5. Studiul de fezabilitate..................................................................................................................... 86

3.5.1. Rolul şi obiectivele studiului de fezabilitate.............................................................................. 86

3.5.2. Etapele studiului de fezabilitate............................................................................................... 87

3.5.3. Precizări metodologice privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru o firmă...................... 91

 

4. Procesul de modelare în analiza sistemelor economice........................................................................ 94

4.1. Conceptul de model: definiţii, proprietăţi, exemple.......................................................................... 94

4.1.1. Modele descriptive................................................................................................................ 97

4.1.2. Modele normative................................................................................................................. 99

4.1.3. Modele procedurale............................................................................................................ 100

4.1.4. Modele conceptuale............................................................................................................ 101

4.1.5. Modele obiectuale............................................................................................................... 105

4.2. Rolul modelelor în analiza de sistem............................................................................................. 108

4.3. Etapele procesului de modelare................................................................................................... 113

4.4. Criterii de evaluare, selectare şi testare a modelelor...................................................................... 118

4.4.1. Criterii de evaluare a modelelor............................................................................................ 118

4.4.2. Criterii de selectare a modelelor........................................................................................... 121

4.4.3. Testarea şi implementarea modelelor.................................................................................... 122

 

5. Procesul de proiectare în analiza sistemelor....................................................................................... 124

5.1. Principiile şi scopurile proiectării ................................................................................................. 124

5.2. Proiectarea logică a sistemelor..................................................................................................... 125

5.2.1. Proiectarea logică bazată pe model ..................................................................................... 126

5.2.2. Proiectarea logică bazată pe componente ............................................................................ 127

5.2.3. Proiectarea orientată pe obiecte........................................................................................... 129

5.2.4. Proiectarea pe bază de prototip........................................................................................... 130

5.3. Proiectarea logică şi implicaţiile ei în proiectarea fizică a unui sistem ............................................. 135

5.3.1. Rolul specificaţiilor logice de sistem ..................................................................................... 136

5.3.2. Decizii de proiectare ........................................................................................................... 139

5.3.3. Legături cu proiectarea fizică ............................................................................................... 140

5.4. Managementul proiectului ........................................................................................................... 142

5.4.1. Planificarea proiectului ........................................................................................................ 142

5.4.2. Monitorizarea proiectului .................................................................................................... 144

5.4.3. Controlul proiectului............................................................................................................ 145

5.4.4. Managementul resurselor umane ale proiectului..................................................................... 147

5.4.5. Analiza cost-beneficiu a proiectului ...................................................................................... 150

5.4.6. Documentaţia proiectului...................................................................................................... 155

 

6. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice ........................................................... 158

6.1. Metodologii de analiză - diagnostic.............................................................................................. 158

6.1.1. Caracteristicile analizei - diagnostic...................................................................................... 158

6.1.2. Domeniile analizei – diagnostic (SWOT).............................................................................. 160

6.1.3. Etapele - cadru ale analizei - diagnostic................................................................................ 164

6.1.4. Utilizarea analizei - diagnostic în probleme speciale .............................................................. 167

6.2. Metodologii informaţional - decizionale de analiză şi proiectare a sistemelor economice................. 169

6.2.1. Caracteristicile metodologiilor informaţional - decizionale ..................................................... 169

6.2.2. Metodologii ameliorative...................................................................................................... 170

6.2.3. Metodologii constructive...................................................................................................... 175

6.3. Metodologii conceptuale de analiză şi proiectare a sistemelor economice...................................... 179

6.3.1. Metodologia Jenkins ........................................................................................................... 179

6.3.2. Metodologia RAND............................................................................................................ 180

6.3.3. Metodologia Checkland...................................................................................................... 181

 

Bibliografie................................................................................................................................................ 192