TALON DE PARTICIPARENumele:

Prenumele:

Functia:

Institutia:Adresa:Telefon:                            Fax:

E-mail:

Participare la simpozion:

Titlul lucrarii:Coautor(i):


Participare la masa rotunda:Data:

Semnatura:


INFORMATII GENERALE


Înscrierea
Se va realiza pâna la data de 1 decembrie 2004, prin expedierea talonului de participare la adresa Calea Dorobantilor nr. 15-17, Secretariatul Catedrei de Cibernetica Economica (în atentia prof. dr. Mihai Roman) sau prin confirmare la urmatoarea adresa de e-mail: mihair@ase.ro.

Rezumatul lucrarii
Se va trimite prin e-mail sau se va depune la Secretariatul Simpozionului pâna la data de 03 decembrie 2004. Rezumatul va avea cel mult 200 de cuvinte.

Lucrarea
Se va trimite prin e-mail sau se va depune la Secretariatul Simpozionului respectând cerintele de redactare din acest formular, pâna la 03 decembrie 2004.

Pentru participarea la Masa Rotunda cu tema Tinerii si mediul de afaceri în România, va rugam confirmarea participarii pâna la data de 01 decembrie 2004.

Nu este solicitata taxa de participare
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
AGENTIA NATIONALA PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR TINERILOR - ANSIT
CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANA SI REGIONALA - CURS S.A.

CENTRUL DE CERCETARI AVANSATE PENTRU MODELARE CIBERNETICA MICROECONOMICA SI MACROECONOMICA


Organizeaza
SIMPOZIONUL

TINERII SI MEDIUL DE AFACERI DIN ROMÂNIA


În cadrul programului CERES - Cercetarea fundamentala de interes socio-economic si cultural,
proiect prioritar PP12/11.12.2002

TINERII SI ACTIVITATEA ECONOMICA

Director proiect: Prof. dr. Mihai ROMAN
Bucuresti
3 decembrie 2004
sala 2013
orele 9.00 - 14.00

    Simpozionul are drept obiective analiza modului în care tinerii se implica în mediul de afaceri din România si popularizarea experientei unor tineri de succes în activitatea antreprenoriala.
    Dupa trei ani de cercetari si analize în cadrul Proiectului Prioritar PP12/11.12.1002 - TINERII SI ACTIVITATEA ECONOMICA - (din cadrul programului CERES Cercetarea fundamentala de interes socio-economic si cultural ), a carei finalizare este prevazuta pentru anul 2005, s-a ajuns la un moment de bilant partial, în care se pregateste trecera catre etapa finala, propunerea unui Plan National de Actiune pentru Tineri si avansarea acestuia catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Agentia Nationala pentru Tineret. În acest context, partenerii implicati în cercetare: Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (ANSIT), Centru pentru Studii Urbane si Regionale - CURS S.A., cu sprijinul Centrului de Cercetari Avansate în Modelare Cibernetica Microeconomica si Macroeconomica, organizeaza simpozionul si masa rotunda cu tema:"TINERII SI MEDIUL DE AFACERI DIN ROMÂNIA".


în ziua de 3 decembrie 2004, la Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Calea Dorobanti nr. 15-17, sala 2013, Bucuresti.

    Cunoscând si apreciind preocuparile dumneavoastra în domeniu va invitam sa participati la aceasta manifestare care va reuni personalitati ale lumii academice si stiintifice, precum si specialisti din practica economica.


Comitetul de organizare
  • Prof.dr. Mihai ROMAN, Academia de Studii Economice, Bucuresti
  • Prof.dr. Constantin MITRUT. decanul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
  • Prof.dr. Dumitru MARIN, seful Catedrei de Cibernetica Economica
  • Dr.Sorin MITULESCU, director ANSIT
  • Sebastian LAZAROIU, director executiv CURS S.A.


Secretariatul simpozionului
  • Asist. drd. Anamaria ALDEA

Volumul de lucrari al sesiunii

Lucrarile prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate pe suport CD, la editura Academiei de Studii Economice.

Pentru publicare lucrarea va fi predata cel târziu în ziua sustinerii, pe suport de hârtie si pe discheta si va avea maxim 10 pagini.
Cerinte de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12 pt. font, single spacing, margins: top-bottom: 2,5 cm, left-right: 3 cm, alignment: justified.

Persoane de contact:

Prof. dr. Mihai Roman, e-mail:
mihair@ase.ro
Dr. Sorin Mitulescu, e-mail:
sorin_mit@yahoo.com