ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICE

CATEDRA DE CIBERNETICA ECONOMICA

 

 

PROGRAMA ANALITICA DE PRACTICA

 

pentru studentii anului IV, sectia Cibernetica Economica ,

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

 

-disciplina obligatorie-

 

 

BUCURESTI

2002/2003

 

 

NOTA INTRODUCTIVA

 

Activitatea de practica este o componenta importanta a planului de invatamant al facultatii si urmareste completarea cunostintelor teoretice acumulate in anii universitari anteriori cu informatii concrete din realitatea economica.

Practica studentilor de la sectia Cibernetica si Previziune Economica anul IV, cunoaste urmatoarele forme de desfasurare:

 

a)     individuala in cadrul societatilor comerciale;

b)     organizata de facultate in laboratoare de cercetare proprii, in institute de cercetare, etc.;

 

In cursul desfasurarii practicii, studentii vor avea posibilitatea:

 

n      sa-si insuseasca metodologia de analiza si luare a decizilor de conducere a firmei.

n      sa identifice activitatile decizionale din cadrul societatii unde se poate interveni cu utilizarea eficienta a modelelor cibernetico-economice;

n      sa participe la lucrarile de pregatire si fundamentare a decizilor de conducere.

 

Aprecierea finala asupra activitatii depuse de studenti in perioada de practica , va rezulta in urma unui colocviu de practica.

Admiterea la colocviu este conditionala de prezentarea unui Proiect al carei temetica trebuie sa cuprinda Modelul normativ al activitatii decizionale in cadrul societatii comerciale., si daca este cazul unui act oficial prin care sa rezulte ca studentul in cauza si-a desfasurat efectiv practica in perioada specificata la unitatea respectiva.

Practica in productie se desfasoara pe tot parcursul anului universitar in ziua din saptamana rezervata acestei discipline fiind coordonata de un cadru didactic desemnat de catedra.

 

CUPRINSUL PROGRAMEI DE PRACTICA

 

1.     Proiectarea unor politici decizionale rationale

 

n      definirea obiectivelor conducerii sistemului;

n      definirea informatiilor necesare pentru pregatirea si elaborarea deciziilor;

n      determinarea modelelor si motodelor matematice care pot fi aplicate in adoptarea deciziilor;

n      determinarea noilor diagrame de influienta si a buclelor feedback incorporate politicilor decizionale;

n      definirea metodelor de elaborare si alegere a variatelor decizionale;

n      aplicarea metodelor de optimizare a deciziilor.

 

 

2.     Proiectarea de ansamblu a noului sistem de conducere

 

n      definirea intrarilor;

n      definirea colectiilor de date si informatii, a legaturii dintre ele;

n      determinarea variantelor de prelucrare a informatiei;

n      arhitectura noului sistem de conducere;

n      estimarea necesarului de resurse necesare realizarii sistemului decizional;

n      intocmirea graficului de elaborare a noului sistem decizional.

 

3.     Proiectarea de detalui a noului sistem decizional

 

n      proiectarea de detaliu a politicii decizionale ales;

n      analiza de detalui a diagramelor de influenta si buclelor feedbeck;

n      proiectarea interferintelor cu decidenti;

n      integrarea politicilor decizionale si corectarea lor;

n      concluzii privind performantele si robustetea sistemului propus.

 

ORGANIZAREA COLOCVIULUI DE PRACTICA

 

Intrucat practica in productie este o conditie de promovare si de bursa pentru studenti, colocviu va consta in sustinerea proiectului intocmit conform metodologiei date. Aprecierea studentilor se va face cu nota de la 1 la 10. Colocviu se sustine in ultima saptamana a anului universitar.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Boldur-Latescu Gheorghe.,

Fundamentarea complexa a procesului decizional economic. Ed. Stiintifica Bucuresti, 1973.

 

2. Boldur-Latescu Gheorghe,

Analiza sistemelor complexa. Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982

 

3. Boldur-Latescu Gheorghe,

Gestiunea stiintifica a intreprinderilo, teorie moderna si practica eficienta. Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1987.

 

4. Boldur-Latescu Gh.,

Logica desizionala si conducerea sistemelor, Ed. Academiei, Bucuresti, 1992.

 

5.      Dobre I.,

Mustata Floare

 

Simularea proceselor economice, Ed. Inforec, Bucuresti, 1996.

6.      Dobre I.,

Badescu A.,

Irimiea C.

 

Teoria deciziei. Studii de caz. Ed. Scripta, Bucuresti, 2000

7.      Hartulari Carmen,

Badescu Adrian

 

Analiza sistemelor, Ed. Autonoma de informatica, Bucuresti, 1996

8.      Hjalmasson L.,

Tiganescu E.,

Marin D.,

Scarlat E.,

Andrei A,

 

Microeconomie. O abordare cantitativa. Ed. OMNIA UNI SAST., Bucuresti 1995.

9. Maracine Virginia

Decizii manageriale, Ed. Economica, Bucuresti, 1998

 

10.Nica Vasile,

Ciobanu Gh.,

Mustata Fl.,

Maracine V.

 

Cercetari operationale. Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1998.

11.Nica Vasile,

Ciobanu Gheorghe,

Mustata Floare,

Maracine Virginia

 

Cercetari operationale cu aplicatii in economie, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1998.

12. Paun Mihai

Analiza sistemelor economice, Ed. All, Bucuresti, 1998.

 

13. Oprescu GH.,

Andrei A.,

Scarlat E.,

Tiganescu E.,

Marin D.

 

Metode dinamice ale economiei de piata. Studii de caz, Part. I si II, Ed. F.F. Pres, Bucuresti, 1996.

 

14. Oprescu Ghorghe,

Spircu Liliana,

Zaharia Marian

 

Bazele ciberneticii economice, Ed. Inforec, Bucuresti, 1997

15.Scarlat Emil,

Chirita Nora.

 

Bazele ciberneticii econonice. Ed. Economica, Bucuresti, 1997.

16.Scarlat Emil,

Chirita Nora

 

Sisteme cibernetice ale economiei de piata, Ed. Economica, Bucuresti, 1997.

17.Scarlat Emil,

Chirita Nora

 

Dinamica economica, Ed. Etape, Sibiu, 1998.

18.Scarlat Emil,

Chirita Nora

 

Politici macroeconomice.Teorie si aplicatii. Ed. Economica, Bucuresti, 1998.

19. Tiganescu E.,

Dobre I.,

Roman M.

 

Microeconomie, Decizii strategice. Ed. ASE, Bucuresti, 2000