ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA

SI INFORMATICA ECONOMICA

CATEDRA DE CIBERNETICA ECONOMICA

 

 

 

PROGRAMA ANALITICA DE PRACTICA

pentru studentii anului III, sectia Cibernetica si Previziune

Economica, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

-disciplina obligatorie-

 

 

Bucuresti

2002/2003

 

 

 

 

NOTA INTRODUCTIVA

 

Activitatea de practica este o componenta importanta de invatamant al facultatii si urmareste completarea cunostintelor teoretice acumulate in perioada anterioara cu informatii concrete din realitatea economica.

In acest fel studentii vor avea posibilitatea:

n      sa cunoasca metodologiile specifice de analiza si de fundamentare a deciziilor economice a diferitelor sectoare de productie sau administrative ;

n      sa identifice activitatile (subsistemele) din cadrul unitatii in care isi desfasoara practica;

n      sa determine fenomenele si procesele economice pentru care se pot aplica metodele si modelele cibernetico-economice invatate.

Practica studentilor de anul III cunoaste urmatoarele forme de desfasurare:

a)     individuala in cadrul societatilor comerciale;

b)     organizata de facultate in laboratoarele de cercetare proprii, in institute guvernamentale;

Aprecierea finala asupra activitatii depuse de studenti in perioada de practica va rezulta in urma unui colocviu de practica.

Admiterea la colocviu este conditionata de prezentarea unui proiect a carui tematica sa cuprinda Analiza sistemului informational decizional al activitatii din cadru societatilor comerciale. si daca este cazul a unui act oficial prin care sa rezulte ca studentul in cauza si-a desfasurat efectiv practica in perioada specificata la unitatea respectiva.

Practica in productie se desfasoara pe tot parcursul anului universitar in ziua din saptamana rezervata acestei discipline fiind coordonata de un cadru didactic desemnat de catedra.

 

 

CUPRINSUL PROGRAMEI DE PRACTICA

 

1.       Determinarea limitelor si ariei de cuprindere ale sitemului analizat:

 

n      studiul de ansamblu al unitatii economice;

n      profilul si obiectivele unitatii;

n      studiul sistemului actual de organizare si conducere;

n      specificul activitatii de baza;

n      fluxul tehnologic;

n      tendinte de dezvoltare a activitatii unitatilor economice.

 

2.       Identificarea si studiul subsistemelor componente:

 

n      structura de ansamblu a sistemului;

n      principalele interdependente dintre subsistemele identificate;

n      rolul functional al fiecarui subsistem, obiectivele si limitele sale;

n      analiza de detaliu a subsistemelor identificate;

n      evidentierea eventualelor disfunctiuni sau locuri inguste.

 

3.       Identificarea si analiza mecanismelor decizionale din fiecare subsistem si ale sistemului de ansamblu:

 

n      principalele politici decizionale si microstructura acestora;

n      diagrama de influenta ale politicilor decizionale;

n      identificarea buclelor feedback corespunzatoare fiecarei politici decizionale;

n      analiza critica a eficientei politicilor decizionale curente.

 

 

ORGANIZAREA COLOCVIULUI DE PRACTICA

 

Intrucat practica in productie este o conditie de promovare si de bursa pentru studenti, colocviu va consta in sustinerea proiectului intocmit conform metodologiei date. Aprecierea studentilor se va face cu nota de la 1 la 10. Colocviu se sustine in ultima saptamana a anului universitar.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Boldur-Latescu Gh.

Fundamentarea complexa a procesului decizional economic. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1973.

 

2.Boldur-Latescu Gh.

Ciobanu Gh.,

Bancila I.,

 

Analiza sistemelor complexe. Ed. Stiintifica si Enciclopedica , Bucuresti, 1982

3. Boldu-Latescu Gh.

Gestiunea stiintifica a intreprinderilor, teorie moderna si practica eficienta. Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti,1987.

4. Hartulari Carmen,

Badescu Adrian,

 

Analiza sistemelor. Ed. Autonoma de Informatica , Bucuresti, 1996.

5. Hjalmasson L.,

Tiganescu E.,

Marin D.,

Scarlat E.,

Andrei A,

 

Microeconomie. O abordare cantitativa. Ed. OMNIA UNI SAST., Bucuresti 1995.

6. Maracine Virginia

Decizii manageriale, Ed. Economica, Bucuresti, 1998.

 

7.      Nica Vasile,

Ciobanu Gheorghe,

Mustata Floare,

Maracine Virginia

 

Cercetari operationale, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1998

8.      Nica Vasile,

Ciobanu Gheorghe,

Mustata Floare,

Maracine Virginia

 

Cercetari operationale cu aplicatii in economie, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1998

 

 

9.      Oprescu GH.,

Andrei A.,

Scarlat E.,

Tiganescu E.,

Marin D.

 

Metode dinamice ale economiei de piata. Studii de caz, Part. I si II, Ed. F.F. Pres, Bucuresti, 1996.

 

10.  Oprescu Gheorghe,

Spircu liliana,

Zaharia Marian

 

Bazele ciberneticii economice, Ed. Inforec, Bucuresti, 1997.

11.  Scarlat Emil,

Chirita Nora

 

Bazele ciberneticii economice, Ed. Economica, Bucuresti, 1997.