ISTORIC

 

Catedra de Cibernetică Economică s-a īnfiinţat īn anul 1967, odată cu apariţia Facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică Economică.

          Facultatea, desprinsă din Facultatea de Economie Generală īn 1964, cuprindea, la īnceput, trei secţii: "Statistica Industriei", "Statistica Agriculturii" si "Mecanizarea şi Automatizarea Calcului Economic".

          Din 1967, odată cu reorganizarea facultăţii, a luat fiinţă şi secţia de "Cibernetică Economică'', printre primele din lume cu acest profil .

          Catedra de Cibernetică Economică a cuprins, pānă īn anul 1990, trei colective distincte: Colectivul de Statistică Aplicată, Colectivul de Informatică Economică şi Colectivul de Cibernetică Economică .

          După 1989, prin transformarea vechii facultăţi īn Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, s-a impus necesitatea unei mai bune organizări a catedrelor. Astfel, īn 1991, a luat fiinţă Catedra de Informatică Economică iar īn 1993, fosta Catedră de Cibernetică Economică s-a scindat īn două catedre noi: Catedra de Analiză Statistică şi Evaluare şi Catedra de Cibernetică Economică.

 

          Catedra de Cibernetică Economică, legiferată īn actuala sa formă prin Hotărārea Senatului ASE din noiembrie 1993 este continuatoarea de drept a puternicei şcoli de Cibernetică Economică a Academiei de Studii Economice, īncercānd īn acelaşi timp să dezvolte şi mai mult teoria şi aplicaţiile economice ale ciberneticii şi teoriei sistemelor, să contribuie la formarea unui tip nou de economist, analistul de sisteme economice, cu un rol determinant īn asigurarea bunei funcţionări a mecanismelor economiei de piaţă.

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Catedra de Cibernetică Economică, ce aparţine Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică are sediul īn clădirea CSIE din Calea Dorobanţi nr.13-16, la etajul 6, sălile 2618, 2619, 2620, 2621, 2622. Numerele de telefon la care se poate apela sunt: 2112650 sau 2112655 cu interioarele: 380,303,325,352.

          Īn prezent, din catedra noastră fac parte un număr de 31 cadre didactice, ce ocupa următoarele posturi:

 

                   13 - profesori universitari;

                   6 - conferenţiari universitari;

                   4 - lectori universitari;

                   3 - asistent universitar;

                   4 - preparatori.

 

          Pe lāngă aceştia, la activitatea catedrei participă un număr de cadre didactice asociate, provenind din cercetarea ştiinţifică.

          Catedra dispune de un laborator dotat cu o reţea de 7 calculatoare Pentium III, 2 calculatoare Celeron, 15 calculatoare Pentium II, 9 calculatoare 586, 4 imprimante, 2 copiatoare şi alte dotări necesare bunei desfăşurării a activităţii de cercetare ştiinţifică.

 

PROGRAMELE ACADEMICE ĪN
CIBERNETICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

 

I. Program pentru obţinerea diplomei de economist analist īn cibernetică economică - programul are o durată de 4,5 ani şi este organizat īn două cicluri:

o        Ciclul I, comun facultăţii CSIE, are o durată de 2 ani. Planul de īnvăţămānt al acestui ciclu cuprinde 19 discipline obligatorii dintre care 2 aparţin catedrei de Cibernetică Economică;

o        Ciclul II, specializarea Cibernetica şi Previziune Economică, cu o durată de 2,5 ani are 26 de materii obligatorii dintre care 11 sunt de specialitate. Absolventul primeşte diploma universitară de economist-analist, specializarea Cibernetică Economică.

 

II. Program pentru obţinerea diplomei de Studii Aprofundate īn Economie Cantitativă corespunde ciclului III de studii, cu durata de un an. Admiterea la acest program se face prin examene scrise la disciplinele microeconomie şi macroeconomie. Programul cuprinde 5 discipline care se finalizează cu examene, proiecte sau probe de verificare, iar absolvirea se face pe baza unei teze de dizertaţie. Absolventul primeşte diploma de Studii Aprofundate īn Economie Cantitativă.

 

III. Program pentru obţinerea diplomei de Doctor īn Cibernetică Economică - Acest program este cu prioritate de cercetare individuală. Admiterea se face pe baza a două probe: un test eliminatoriu de cunoaştere a unei limbi străine şi un interviu pe probleme de specialitate. Programul cuprinde 2-4 examene şi 2-4 referate, pe durata primilor 4 ani şi apoi elaborarea tezei propriu-zise. Programul se īncheie cu susţinerea publică a tezei de doctorat. Absolventul primeşte diploma de doctor īn Cibernetică Economică. Conducătorii de programe de doctorat in specializarea Cibernetică Economică sunt: prof. dr. Boldur Gheorghe, prof. dr. Ţigănescu Eugen, prof. dr. Dobre Ion, prof. dr. Dumitru Marin, prof. dr. Oprescu Gheorghe, prof. dr. Scarlat Emil, prof. dr. Nicolae Valentin (de la Catedra de Statistica), prof.dr. Bulgaru Mircea (de la Catedra de Analiză, Statistică şi Evaluare) şi prof. dr. Băcescu Marius (de la Catedra de Analiză Statistică şi Evaluare).

 

 

Pagina principală