2.2.1. Utilitatea în sens Bernoulli

 

            Bernoulli a fost unul dintre primii oameni de știință care s-a ocupat de ideea generală de utilitate, subliniind importanța măsurării ei. El a introdus principiul speranței matematice, dominant în teoria comportamentului în condiții de incertitudine, potrivit căruia se preferă varianta care duce la câștigul mediu maxim. Bernoulli a arătat că acest principiu nu este însă universal aplicabil. Tot el a introdus paradoxul de la S. Petersburg, conform căruia oamenii prudenți nu se conduc totdeauna după principiul speranței matematice a câștigului.

            Matematicianul Bernoulli a pus în evidență câteva proprietăți importante ale utilității în contextul unei probleme celebre la vremea ei. Problema are în vedere alegerea unei decizii privind participarea sau neparticiparea la un joc de noroc, având următoarea regulă: într-o urnă se află o bilă albă și o alta neagră, jucătorul (decidentul) urmând să extragă succesiv una din bile, iar după extragere să o reintroducă în urnă. El trebuie să aleagă înaintea începerii extragerilor una din culori, urmând a câștiga 2n unități monetare la a n-a extragere (n = 1, 2, ...), dacă în primele n extrageri a ieșit numai culoarea aleasă inițial. Dacă p(n) este probabilitatea de a extrage de n ori succesiv culoarea aleasă vom avea p(1) = , p(2) = , ..., p(n) = .

            Dacă Nk reprezintă starea naturii care desemnează k extrageri succesive reușite cu probabilitatea de realizare p(k) = , A1 decizia de participatre la joc și A2 decizia de neparticipare la joc, vom avea următoarea matrice decizională a consecințelor (câștigurilor):

           

 

N1

N2

...

Nn

...

p(1)

p(2)

...

p(n)

...

A1

2

22

...

2n

...

A2

0

0

...

0

...

 

            Speranțele matematice ale câștigurilor în cele două variante sunt

 

                       

 

                        E(A2) = 0

 

            Se poate observa că la limită, odată cu creșterea indefinită a lui n pare că E(A1) ® ¥ sugerând că varianta A1 ar fi deosebit de avantajoasă. Dacă însă decidentului i se va cere o taxă de participare la un astfel de joc, atunci decizia sa va depinde de speranța matematică a utilităților sumelor bănești 2, 22, ..., 2n, ... .

            în marea majoritatea a cazurilor suma S pe care jucătorii sunt dispuși să o plătească pentru a putea participa la joc nu depășește câteva unități monetare, iar în cazul unei sume mari, decidentul va prefera A2. Bernoulli a arătat că această sumă S îndeplinește relația:

 

                       

 

adică speranța matematică a utilității  este mai mică decât speranța matematică a valorii bănești E(A1).

            Meritul lui Bernoulli constă în aceea că el a despărțit noțiunea abstractă de utilitate de cea concretă de venit/câștig, atrăgând atenția asupra necesității maximizării utilității medii (așteptate). Pentru situația în care se referă la bogăție/avere, el a considerat utilitatea ca fiind exprimată ca logaritm al valorii numerice a bogăției C, adică U(C) = log C.

            Cramer a demonstrat că în acest context paradoxul de la S. Petersburg se menține și deci avem o utilitate medie infinită pe care totuși nimeni nu o preferă. De aceea el a arătat că trebuie ca utilitatea câștigului să fie mărginită cel puțin superior, logaritmul dovedindu-se o aproximare bună într-un domeniu limită al bogăției (câștigului), fapt cunoscut sub numele de principiul micșorării utilității marginale.